Galéria

Page 3 / 6. Showing 8 entries in 48.

««« «« 1 2 3 4 5 6 »» »»»

02. 05. 2009

Tretí deň - SAN GIOVANNI ROTONDO

Popoludní, plní dojmov a duchovnej posily, sadáme do autobusov. Nie, ešte sa nevraciame do hotela. Naša cesta má smer do San Giovanni Rotondo.
K svätyni vedie cesta lemovaná cyprusmi. Na konci sa k nebu týči mohutný, hádam 30 m vysoký kríž. Akoby otváral náruč na objatie množstva pútnikov, ktorí smerujú k hrobu sv. pátra Pia.
Vyjdeme po strmých schodoch na námestie, ktoré vlastne slúži pri oslavách ako svätyňa pod oblohou.
V pozadí, začlenená do mohutného vrchu sa belie nemocnica pátra Pia. Bol to on, ktorý inicioval jej stavbu – z milodarov! Nemocnica sa stále rozrastá (ako aj mestečko), pribúdajú nové a nové oddelenia. Liečia sa tu pacienti z celého sveta. A teraz sa podržte! Lieči sa tu zadarmo, lekári pracujú bez nároku na odmenu, všetko to funguje na základe milodarov, ktoré sem prúdia – tak ako pacienti – z celého sveta. Túto, pre nás nepochopiteľnú vec, dotvára aj názov nemocnice – Dom útechy.
Prezeráme si starý i nový chrám, v ktorom je množstvo fotografií pátra Pia, jeho sochy (pri jednej sa s úctou a pietou fotografujeme). Ideme po chodbách, ktoré nespočetne krát prešli jeho nohy, dotýkame sa zábradlia, ktorého sa dotýkali jeho ruky... Nie, jemu by sa to veľmi nepáčilo. Vždy tvrdil: „ Nie mňa obdivujte, nie ja robím zázraky! Klaňajte sa Bohu, jeho velebte!“ Známa je aj jeho veľká úcta a oddanosť Panne Márii – Božej a našej Matke.
Za sklenenou vitrínou sedí vosková figurína sv. otca Jána Pavla II. S úžasom a dojatím hľadíme na jeho tvár. Vyzerá ako živý.
Pomaly sa blížime ku presklenej truhle, v ktorej je vystreté telo sv. pátra Pia. Všade ticho, počuť iba modlitby, vzlyky a tiché hlasy usporiadateľov, ktorí prosia niektorých pútnikov, aby sa dlho nezdržovali pri hrobe. Veď vonku čaká akoby nekončiaci rad tých, ktorí túžia prísť k nemu a vzdať mu úctu a poklonu: „ Milovaný, dobrý otec Pio, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás i celý svet!“
Odchádzame do hotela. Po večeri sa ešte vraciame do San G. Rotondo na sviečkový sprievod a pobožnosť. Do postele sa dostaneme v neskorých nočných hodinách.

Autori fotogrfií: Peter Mášik a Mária Šušotová
Autorka textu: Eva Hanzlíková

01. 05. 2009

Druhý deň - LORETO

Je 5.05 hodín ráno. Náš autobus vchádza do spiaceho Loreta. Obloha je ešte tmavá, na nebi svieti iba jedna hviezda. Zato Loreto žiari ako drahokam množstvom svetiel – a v strede, na vŕšku CASA SANTA - svätýdom. Je to krásna bazilika, ktorá skrýva niekoľko kaplniek.
Ale najväčším pokladom je Svätý dom, v ktorom archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že počne a porodí Božieho Syna. Sú to tri tehlové steny, lebo východná časť, kde dnes stojí oltár, bola otvorená smerom k jaskyni, ktorá je v Nazarete. Podľa tradície bol Máriin murovaný dom prenesený „za pomoci anjelov“. V skutočnosti boli kamene domu privezené križiakmi loďou z iniciatívy zámožnej rodiny Angeli.
Behom storočí sa na výzdobe svätyne podieľalo mnoho veľkých umelcov. Jej povesť sa rýchlo rozšírila do celého sveta a stala sa obľúbeným pútnickým miestom, ktoré navštevujú milióny pútnikov z celého sveta. Svätý dom, ako významná relikvia, je pre pútnika príležitosťou i pozvaním meditovať o jej hlboko biblických, teologických a duchovných posolstvách zameraných na tajomstvo Vtelenia a Zvestovania spásy ľudstva. Viacerí prijali v bazilike sviatosť zmierenia a návštevu Svätého domu sme ukončili svätou omšou zo slávnosti Zvestovania Pána v kryptách, v kaplnke Ukrižovaného.

Autori fotografií: Peter Mášik a Mária Šušotová
Autorka textu: Eva Hanzlíková

01. 05. 2009

Druhý deň - San Giovanni Rotondo a hotel Celano

Potom už nastupujeme do autobusov, kde nás čakajú oddýchnutí vodiči. Cesta pokračuje do San Giovanni Rotondo, kde nás čaká stretnutie s pátrom Piom.
Prekrásna cesta! Po ľavej strane pohľad na šíre belasé more, ozdobené bielymi čipkami peny a belostnými plachetnicami. Ale aj cez mnohé a mnohé tunely. Okolo sa rozprestierajú pahorky porastené olivovými hájmi.
Autobus sa ozýva mariánskymi piesňami a srdcia prekypujú vďačnosťou Pánovi za takýto nádherný, milostivý deň. Večer sme sa ubytovali v peknom hoteli Celano.

Autori fotografií: Peter Mášik a Mária Šušotová
Autorka textu: Eva Hanzlíková

30. 04. 2009

Prvý deň farskej púte do Ríma

Vo štvrtok 30. apríla 2009 sa konala vo farskom kostole sv. omša v nezvyčajnom čase - o 13.00. Bola obetovaná za všetkých pútnikov s prosbou o Božiu ochranu a požehnanie počas farskej púte do Loreta, San Giovanni Rotondo, Monte Sant´Angelo a Ríma.
Pútnici dostali požehnanie a putovanie sa mohlo začať. O 14.00 86 pútnikov zo Závodu v dvoch autobusoch nastúpilo cestu do Talianska.

Autori fotografií: Peter Mášik a Mária Šušotová

19. 04. 2009

Cyklopúť ku Krížu

Na sviatok Božieho milosrdenstva sa päť cyklopútnikov z našej farnosti vydalo na 40 kilometrovú púť k jubilejnému krížu pri obciach Rybky, Rohov, Smrdáky a Oreské. Od roku 2000 tam stojí obrovský kríž, ktorý v svojich útrobách obsahuje kaplnku zasvätenú Božiemu milosrdenstvu. Každoročne sa tam schádzajú na sviatok Božieho milosrdenstva stovky pútnikov zo širokého okolia na slávnostnú svätú omšu o 15.00. Druhých 40 kilometrov návratu domov prekonali určite nielen vďaka svojej fyzickej kondícii, ale najmä hojnosti milostí, ktoré si niesli vo svojich dušiach nielen pre seba, ale pre celé farské spoločenstvo.

19. 04. 2009

Sviatok Božieho milosrdenstva vo farnosti

Aj tento rok sme oslávili sviatok Božieho milosrdenstva v našej farnosti pripravený Novénou, ktorú sme sa modlili od Veľkého piatku do Veľkonočnej soboty. Milosť tohto sviatku je veľká a každý môže zakúsiť, že Ježišove prisľúbenia na tento deň sa uskutočňujú v duši každého, kto im verí a dôveruje. Uctili sme si aj relikviu svätej Faustíny, ktorú máme v našom farskom chráme. Popoludní bola hodina milosrdenstva pred Oltárnou sviatosťou.

11. 04. 2009

Stráž Božieho hrobu

V našom kostole existuje veľmi pekná tradícia. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Závode každoročne vykonávajú po dvojčlenných hliadkach stráž Božieho hrobu na veľký piatok a Bielu sobotu. Ich prítomnosť je obohatením aj na veľkonočnej vigílii a na procesii so Zmŕtvychvstalým Pánom okolo. Bolo tomu tak aj tento rok. Patrí im za to úprimná vďaka. Nech im sám Zmŕtvychvstalý Kristus odmení ich veľkodušnosť svojimi milosťami.

08. 04. 2009

Prvý jarný spln - blíži sa Veľká noc

Blíži sa Veľká noc. Keďže jej dátum sa každoročne mení, mnohí sa v tieto dni pýtajú, podľa čoho sa určuje. Odpoveď: podľa mesačného kalendára. Konkrétne prvý spln mesiaca po jarnej rovnodennosti určuje dátum Veľkej noci - tá bude totiž v nasledujúcu nedeľu po ňom. V tieto dni vidieť v noci na oblohe mesiac, ktorý sa blíži do splnu. ten nastane vo štvrtok 9. apríla, teda nasledujúca nedeľa bude veľkonočná - 12. apríla. Tu je niekoľko fotografií nášho farského kostola vo svite mesiaca skoro v splne.

Page 3 / 6. Showing 8 entries in 48.

««« «« 1 2 3 4 5 6 »» »»»