OZNAMY

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

10. 11. 2019

0730 † rodičia Chvátaloví, starí rodičia

        a ostatní † z rodiny

0900 na Húškoch: † syn Richard Skala

1030 za celú farnosť

pondelok   11. 11. 2019

SV. MARTINA Z TOURS,

BISKUPA, Hlavného patróna

Bratislavskej arcidiecézy - Sviatok

1800 na poďakovanie za 50 rokov manželstva

        a za ďalšiu Božiu pomoc (č. d. 121)

utorok  12. 11. 2019

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

- Spomienka

1800 na poďakovanie za 25 rokov manželstva

        s prosbou za Božiu pomoc a požehnanie

       (č. d. 145)

streda   13. 11 2019

 

1800 † rodičia Martin a Helena Kopiaroví,

        a starí rodičia Kopiaroví a Prévajoví

štvrtok   14. 11. 2019

 

1800 na poďakovanie za 80 rokov života

        s prosbou o ďalšiu Božiu ochranu (č. d. 702)

piatok   15. 11. 2019

Sv. Alberta Veľkého,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

0730 † manželka Viera Knotková,

        rodičia Florián a Terézia Knotkoví,

        starí rodičia Knotkoví a Prévajoví,

        a ostatní † z rodiny

sobota   16. 11. 2019

Sv. Margity Škótskej

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gertrúdy, panny

- Ľubovoľná spomienka

0730 † rodičia Vendelín a Mária Majzúnoví,

        starí rodičia z obidvoch strán

        a ostatní † z rodiny

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 11. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † otec Vendelín Húšek (nedožitých

                               100 rokov) a ostatní † z rodiny

1030 † rodičia Jozef a Terézia Olivoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

  1. Dnes sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.
  2. Sv. omše budú ešte stále bývať v kostolíku na cintoríne.
  3. Večeradlo s Pannou Máriu bude v utorok o 1700 hod. v kostole na cintoríne.
  4. Dnes o 1600 hod. bude v kostole modlitbové stretnutie Združenia Zázračnej Medaily,  na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Prineste si modlitbu zasvätenia.
  5. V piatok 15. novembra 2019 doputujú do františkánkeho kostola v  Malackách relikvie sv. Vincenta de Paul. Program v kostole začne už ráno o 830 hod. príchodom relikvií a vyvrcholí sv. omšou večer o 1800 hod. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na nástenke. Na tento program pôjde z našej farnosti do Malaciek autobus s odchodom v piatok o 1545 hod. Kto má záujem zapíšte sa prosím v sakristii najneskôr do utorka.
  6. Aj tento rok sa koná pod záštitou arcidiecéznej charity TESCO-zbierka a to v dňoch 21. – 23. novembra 2019 v čase od 1000 hod. do 2000 hod. Na celý čas zbierky potrebujeme dobrovoľníkov v Tescu Kúty. Ich úlohou bude stáť pri vstupe s veľkým nákupným košíkom a rozdávať propagačné letáky ľuďom, ktorí idú na nákup. Tí sa môžu rozhodnúť kúpiť vec zo zoznamu, alebo aj podľa vlastného uváženia a dať to dobrovoľníkom do košíka. Na záver dňa sa to odváži a ako keby znovu nablokuje. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorý sa tam môžu počas týchto dní prestriedať. Mali by byť aspoň dvaja a vydržať tam dve hodiny.
  7. V rámci zbierky "Sviečka za nenarodené deti" organizovanej organizáciou Fórum života sa v našej farnosti (vrátane filiálky Húšky) vyzbieralo spolu 160,30 EUR. Výnos zbierky bol zaslaný organizácii Fórum života, ktorá ďakuje všetkým za dar, ako i za modlitby za nenarodené deti.
  8. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!