OZNAMY

NEDEĽA 5

NEDEĽA   5. 7. 2020

SV. CYRILA A METODA,

SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

- Slávnosť

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Drahošoví a Vrablecoví,

                               sestra Katarína a ostatní † z rodiny

1030 † Martin Horváth (výročná, nedožitých 90 rokov)

pondelok   6. 7. 2020

Sv. Márie Goretti,

panny a mučenice

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Jozef a Mária Šrámkoví,

         Vendelín a Mária Majzúnoví, a starí rodičia

utorok   7. 7. 2020

Sv. Antona Máriu Zaccariu,

kňaza - Ľubovoľná spomienka

1830 za Božiu pomoc, požehnanie a zdravie

        (č. d. 145)

streda   8. 7. 2020

 

1830 † Ján a Mária Valentoví,

         Mikuláš a Mária Šišolákoví, a starí rodičia

štvrtok   9. 7. 2020

Sv. Augustína Zhao Ronga,

kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Peter a Alžbeta (15. výročie) Hajdinoví,

         sestra Eva, švagor Peter

         a za duše v očistci

piatok   10. 7. 2020

 

1830 † manžel Milan, rodičia Ján a Anna Prevajoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   11. 7. 2020

SV. BENEDIKTA, OPÁTA,

PATRÓNA EURÓPY - Sviatok

0730 † rodičia Ignác a Agneša Staňkoví, syn Ondrej

         a ostatní † z rodiny z obidvoch strán

PÄTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. 7. 2020

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Štefan a Mária Klempoví

1030 † manžel Ján Smrtič,

         rodičia Skaloví a Smrtičoví, a ostatní † z rodiny

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci júl. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod. sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistickým požehnaním.
  2. Vzadu na poličke s časopismi si môžete zakúpiť nové číslo nášho farského časopisu „Svitanie“ za 1€.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 11. júla prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 601 – 625.
  5. * Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!