OZNAMY

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. 9. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Šišolákoví,

                               bratia a ostatní † z rodiny

1030 † Jozef Horváth (3. výročie)

pondelok   23. 9. 2019

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

- Spomienka

1830 † rodičia Florián a Anna Horinkoví,

         a brat František

utorok  24. 9. 2019

 

1830 † Helena Hajdinová

streda   25. 9. 2019

 

1830 za naše detské spoločenstvo

štvrtok   26. 9. 2019

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

0730 za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku


piatok   27. 9. 2019

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

- Spomienka

0730 † syn Stanislav, manžel,

         rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

sobota   28. 9. 2019

Sv. Václava, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov,

mučeníkov - Ľubovoľná spomienka

0730 † manžel Jozef Trajlínek, sestra Helena

         a rodičia z obidvoch strán

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

29. 9. 2019

HODOVÁ SLÁVNOSŤ,

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU

SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Skaloví a Šišolákoví,

                               vnuk Richard a ostatní † z rodiny

1030 živí a † kňazi pôsobiaci vo farnosti Závod

        a pochádzajúci z farnosti Závod

  1. Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať dnes na Námestí slobody v Bratislave so začiatkom o 1330 hod., a vyjadriť tak postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk. Z našej farnosti budeme cestovať na pochod vlakom s odchodom 1253 hod. zo železničnej stanice. Budeme radi ak sa k nám pridáte.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 28. septembra 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov  951 - 975.
  4. Hodovú slávnosť – 122. výročie posvätenia nášho farského kostola sv. archanjela Michala – oslávime na budúcu nedeľu 29. septembra 2019. Slávnostným kazateľom pri sv. omši o 1030 hod. bude štábny kaplán mjr. ThDr. Slavko GANAJ, PhD, vojenský duchovný na letisku v Kuchyni.
  5. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach farská ofera. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!