OZNAMY

PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

5. 2. 2023 (Bratislava-Svätej Rodiny)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † rodičia Anton a Mária Smolárikoví,

                    a ostatní † z rodiny

1030 † Anna Šmahlíková, výročná

pondelok   6. 2. 2023   (Bratislava-Svätej Rodiny)

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,

mučeníkov - Spomienka

1800 † otec biskup Mons. Štefan Vrablec

 

utorok   7. 2. 2023   (Bratislava-Vrakuňa)

 

1800 za zdravie pre rodinu

 

streda   8. 2. 2023   (Bratislava-Vrakuňa)

Sv. Hieronyma Emilianiho

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Jozefíny Bakhity, panny

- Ľubovoľná spomienka

1800 † rodičia Jozef a Terézia,

         švagriná Jozefka a starí rodičia

štvrtok   9. 2. 2023   (Bratislava-Vrakuňa)

 

1800 † rodičia Ferdinand a Anna Šišolákoví

         a starí rodičia Šišolákoví a Šurinoví

 

piatok   10. 2. 2023   (Bratislava-Najsv. Trojice)

Sv. Školastiky, panny - Spomienka

1800 † Marta Kopiarová, výročná

 

sobota   11. 2. 2023   (Bratislava-Najsv. Trojice)

Preblahoslavenej Panny Márie

Lurdskej - Ľubovoľná spomienka

0730 † rodičia Róbert a Ľudmila Benkovičoví,

         starí rodičia z obidvoch strán a vnuk Tomáš

ŠIESTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. 2. 2023 (Bratislava-Najsv. Trojice)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

1030 za zdravie a Božie požehnanie

        pre ctiteľky Panny Márie z ulice Sokolská

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci február. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod. sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  3. Stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v piatok 10. februára o 1600 hod. v pastoračnom centre.
  4. Stretnutie birmovancov bude v piatok 10. februára pri sv. omši o 1800 hod. a po jej skončení v pastoračnom centre.
  5. V sobotu 11. januára je 31. Svetový deň chorých.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 11. februára prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 701 – 725. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  7. Touto cestou chcem vysloviť úprimné ďakujem všetkým, ktorí prinášate trvanlivé potraviny to toho nášho boxu za lavicami na pomoc núdznym. Pán Boh vás za to odmeň!
  8. Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 2100 hod.
  9. Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na stretnutie zo série projektu Verbum talkshow - Rozhovory, ktoré idú na hĺbku. Téma diskusie bude: Ako Benedikt XVI. Ovplyvnil moju vieru? Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 9. februára o 1900 hod. v Teatro Colorato. Lístky je možné zakúpiť cez portál inviton alebo aj priamo na mieste. Viac informácií nájdete aj na facebookovej stránke podujatia.
  10. Pri príležitosti Svetového dňa chorých bude otec arcibiskup sláviť v piatok 10. februára 2023 o 1600 hod. svätú omšu v Kostole Návštevy Panny Márie pri kláštore a nemocnici milosrdných bratov v Bratislave. Srdečne pozývame na túto svätú omšu, k modlitbe za chorých a k vďačnosti za všetkých, čo sa o chorých s láskou starajú.