Birmovanci

Koncom mesiaca začneme prípravu na prijatie sviatosti birmovania

V marci začneme prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí teraz navštevujú siedmu triedu základnej školy a starší. Povzbudzujem aj veriacich stredného veku  a seniorov, ktorí túto sviatosť neprijali, aby sa prihlásili a pripravili sa na prijatie plnosti darov Ducha Svätého. Prihlášky si môžete vziať v sakristii a je potrebné ich odovzdať mne osobne po sv. omšiach v sakristii do konca februára spolu s krstným listom. Krstný list prikladajú iba tí, ktorí boli pokrstení v inej farnosti.