Birmovanci

Stretnutie birmovancov bude
v piatok 22. októbra 2021
po sv. omši v kostole.