Redakčná rada

Farský časopis SVITANIE začali vydávať v našej farnosti otcovia Zmŕtvychvstalci s pomocou farníkov, najmä pani Eleny Chovanovej. V rokoch 1994-1997 vyšlo prvých 30 čísel časopiu. Jeho vydávanie bolo prerušené a opäť obnovené v roku 2004. V rokoch 2004-2006 vyšlo ďalších 15 čísel. Po troch rokoch odmlky, sa Svitanie opäť vrátilo na stolík farského kostola a do domov farnosti v roku 2009. 

Predsavzatím redakčnej rady je, aby Svitanie vychádzalo pravidelne štyrikrát do roka: prvé číslo k veľkonočným sviatkom; druhé pred prázdninami; tretie k závodským hodám a štvrté k Vianociam. Redakčná rada je otvorená pre každého, kto chce priložiť ruku k dielu a aktívne sa podieľať na jeho tvorbe. Je možné za týmto účelom kontaktovať pána farára alebo šéfredaktorku. 

 Vydavateľ:Farský úrad Závod
 Šéfredaktorka:Ivana Potočňáková
 Redaktori:

Pavol Černý

Samuel Černý

Peter Vrablec

Veronika Prévajová

Alena Pavelková

Gabriela Tarasovičová

Peter Kudláč, farár

Jazyková kontrola:Anna Mäsiarová
Tlač a grafika:
Tlačiareň LUNA, Moravský sv. Ján