Aktuality

Prikázané sviatky a významné slávnosti
 

Prikázané sviatky a významné slávnosti

v roku 2022

Tak ako v osobnom a rodinnom živote máme počas roka mnohé sviatky a slávnostné príležitosti, ktoré sa pravidelne opakujú, podobne je tomu aj v živote oveľa väčšej rodiny spoločenstva kresťanov – Cirkvi. Aj v tomto roku budeme prežívať mnoho významných dní a sviatkov. Aby sme sa na ne dobre pripravili, môže nám k tomu poslúžiť aj nasledujúci zoznam liturgických sviatkov a cirkevných slávností v roku 2022.

Uvádzame ich v chronologickom postupe a samozrejme aj výročné hodové slávnosti v našej farnosti.

1. január

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Prikázaný sviatok

6. január

Zjavenie Pána

Prikázaný sviatok

9. január

Krst Pána

Nedeľa

2. marec

Popolcová streda, začiatok pôstu

Deň pokánia

15. apríl

Veľký piatok

Deň pokánia

17. apríl

Veľká noc

Nedeľa

26. máj

Nanebovstúpenie Pána

Prikázaný sviatok

5. jún

Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa

12. jún

Najsvätejšej Trojice

Nedeľa

16. jún

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Prikázaný sviatok

17. jún

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

Piatok

24. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť

29. jún

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

Prikázaný sviatok

5. júl

Sv. Cyrila a Metoda, slovan. vierozves.

Slávnosť

15. august

Nanebovzatie Panny Márie

Prikázaný sviatok

15. september

Sedembolestnej Panny Márie

Slávnosť

1. november

Všetkých svätých

Prikázaný sviatok

20. november

Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa ne. i ze.

Nedeľa

8. december

Nepoškvrnené počatie Pr. Panny Márie

Prikázaný sviatok

25. december

Narodenie Pána

Nedeľa

Hodové slávnosti:

24. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Hody - Húšky

2. júl

Návšteva Panny Márie

Hody - cintorín

28. august

Výročie posvätenia kaplnky

Hody - Húšky

29. september

Sv. Michala, Archanjela

Patróna farnosti

2. október

Výročie posvätenia chrámu

Hody - farský kostol

Mimoriadne udalosti:

29. máj

  Prvé sv. prijímanie detí

Nedeľa

Modlitba za Slovensko

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.