Aktuality

Prikázané sviatky a významné slávnosti
 

Prikázané sviatky a významné slávnosti

v roku 2024

Tak ako v osobnom a rodinnom živote máme počas roka mnohé sviatky a slávnostné príležitosti, ktoré sa pravidelne opakujú, podobne je tomu aj v živote oveľa väčšej rodiny spoločenstva kresťanov – v Cirkvi. Aj v tomto roku budeme prežívať mnoho významných dní a sviatkov. Aby sme sa na ne dobre pripravili, môže nám k tomu poslúžiť aj nasledujúci zoznam liturgických sviatkov a cirkevných slávností v roku 2024.

Uvádzame ich v chronologickom postupe a samozrejme aj výročné hodové slávnosti v našej farnosti.

1. január

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Prikázaný sviatok

6. január

Zjavenie Pána

Prikázaný sviatok

7. január

Krst Pána

Nedeľa

14. február

Popolcová streda, začiatok pôstu

Deň pokánia

29. marec

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)

Deň pokánia

31. marec

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvych.

Nedeľa

9. máj

Nanebovstúpenie Pána

Prikázaný sviatok

19. máj

Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa

26. máj

Najsvätejšej Trojice

Nedeľa

30. máj

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

Prikázaný sviatok

7. jún

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Slávnosť

17. jún

Celodenná poklona Najsv. oltárnej sviat.

Pondelok

29. jún

Sv. Peter a Pavol, apoštoli

Prikázaný sviatok

5. júl

Sv. Cyril a Metod, slovan. vierozvestovia

Slávnosť

15. august

Nanebovzatie preblahosl. Panny Márie

Prikázaný sviatok

15. september

Sedembolestná Panna Mária

Nedeľa/Slávnosť

1. november

Všetkých svätých

Prikázaný sviatok

24. november

Náš Pán Ježiš Kristus, Kráľ neba i zeme

Nedeľa

9. december

Nepoškvrnené počatie Pr. Panny Márie

Prikázaný sviatok

25. december

Narodenie Pána

Prikázaný sviatok

Hodové slávnosti:

7. jún

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Hody - Húšky

2. júl

Návšteva Panny Márie

Hody - cintorín

25. august

Výročie posvätenia kaplnky

Hody - Húšky

29. september

Sv. Michala, Archanjela

Patróna farnosti

29. september

Výročie posvätenia chrámu

Hody - farský kostol

Mimoriadne udalosti:

12. máj

Prvé sv. prijímanie detí

Nedeľa