Bratislavská arcidiecéza

Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
Tel.: 02 572 006 11 (spojovateľka)
Web: www.abu-bratislava.sk
← Erb Bratislavskej arcidiecézy

 

Mons. Stanislav Zvolenský - bratislavský arcibiskup

ImageImageZa nového bratislavského arcibiskupa vymenoval Benedikt XVI. J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.

Narodil sa v Trnave 17. novembra 1958. Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1982 v Bratislave. Od roku 1982 bol kaplánom v Galante, 1985 v Hlohovci, 1990 farárom v Bratislave-Vajnoroch. V roku 1990 absolvoval štúdia v Insbrucku a o rok neskôr v Ríme. V roku 1998 bol menovaný za viceoficiála cirkevného súdu v Trnave, 1998 bol asistentom CMBF UK v Bratislave, 1999 odborným asistentom, 2001 prodekanom CMBF UK v Bratislave, 2001 bol menovaný za súdneho vikára v Trnave. Za biskupa bol konsekrovaný 2. mája 2004 v Trnave. Dňa 14. februára 2008 bol vymenovaný za bratislavského arcibiskupa.

 

 mapa Bratislavskej arcidiecézy
mapa diecéz na Slovensku