OZNAMY

 

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU

SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA

2. 10. 2022   (Blatné)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † rodičia Imrich a Irena, a starí rodičia

1030 živí a † kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

        a ktorí pochádzajú z našej farnosti

pondelok   3. 10. 2022   (Blatné)

 

0730 † Róbert Klena, výročná

utorok   4. 10. 2022   (Boldog)

Sv. Františka Assiského - Spomienka

1800 za Božiu pomoc v chorobe

streda   5. 10. 2022   (Boldog)

Sv. Faustína Kowalskej, panny

- Ľubovoľná spomienka

1800 † rodičia Habudoví a starí rodičia

štvrtok   6. 10. 2022   (Boldog)

Sv. Bruna, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † rodičia Jozef a Mária Stankoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   7. 10. 2022   (Čataj)

Ružencovej Panny Márie

- Spomienka

1800 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   8. 10. 2022   (Čataj)

 

1200 na poďakovanie za 70 rokov života p. Terézie

1400 novomanželia

        Jakub Fabian a Marianna Potočňáková

 

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

 

V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9. 10. 2022   (Čataj)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † manžel Jozef, syn Milan,

        rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

1030 † manželka Jozefína, rodičia Štefan a Helena,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

 1. Dnes slávime 125. výročie posvätenia nášho farského kostola sv. archanjela Michala.
 2. Dnes bude po sv. omšiach hodová ofera. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. O 1500 hod. sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu o 1600 hod. zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
 4. V mesiaci október budeme sv. omše v robotné dni začínať spoločnou modlitbou posvätného ruženca. Preto budú večerné sv. omše začínať už o 1800 hod.
 5. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok 1700 hod. v kostole. Potom už o 1800 sv. ruženec nebude ale priamo začne sv. omša. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
 6. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod.
 7. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich, prosím, v sakristii.
 8. Upratovanie kostola v sobotu 8. októbra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 251 - 275. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
 9. Sviatosť manželstva si v sobotu 8. októbra o 1400 hod. v rámci sv. omše vyslúžia Jakub Fabian a Marianna Potočňáková.
 10. Vzadu na poličke s časopismi si môžete zakúpiť nové hodové číslo nášho farského časopisu „SVITANIE“ za nezmenenú cenu 1,50 €.
 11. Stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude na budúcu stredu 12. októbra po sv. omši o 1915 hod. v kostole. Prosím aby sa od každého dieťaťa aspoň jeden z rodičov stretnutia zúčastnil.
 12. Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske.
 13. Vo štvrtok 13. októbra o 2000 hod. sa bude konať ďalší diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Rasťo Chvála z Garáž TV (automoto žurnalista). V divadle Teatro Colorato. Téma: o navigácii, silných autách a maximálnom výkone. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy. Ďalšie informácie nájdete na plagáte na výveske.
 14. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2. - 4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. Ďalšie informácie nájdete na plagáte na výveske.