OZNAMY

OSEMNÁSTA NEDEĽA

OSEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. 8. 2021   (Veľké Leváre)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † z rodiny Benkovičovej, Prévajovej

                    a Izakovičovej

1030 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

pondelok   2. 8. 2021   (Veľké Leváre)

Sv. Euzébia Vercellského, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1830 † René (nedožitých 50 rokov)

         a ostatní † z rodiny

utorok   3. 8. 2021   (Veľké Leváre)

 

1830 † Eduard a Mária Trubirohoví

         a starí rodičia Alojz a Rozália Fajtákoví (č. d. 110)

streda   4. 8. 2021   (Záhorská Ves)

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

- Spomienka

1830 † Mária Šimková

štvrtok   5. 8. 2021   (Záhorská Ves)

Výročie posviacky

Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodina Žáčková (č. d. 871)

piatok   6. 8. 2021   (Záhorská Ves)

PREMENENIE PÁNA

- Sviatok

1830 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   7. 8. 2021   (Závod)

Sv. Sixta II., pápeža,

a jeho spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Kajetána, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

 

1500 novomanželia

        Juraj Brunclík a Nikoleta Palkovičová

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

8. 8. 2021   (Závod)

0730 † rodičia Chvátaloví

         a starí rodičia z obidvoch strán

0900 Húšky † Ján Blažek a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod. sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
 2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod.
 3. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1600 hod.
 4. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
 5. Upratovanie kostola v sobotu 7. augusta prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 876 – 900. Pán Boh vám za túto službu zaplať!
 6. Sviatosť manželstva si v sobotu 7. augusta 2021 o 1500 hod. v rámci sv. omše vyslúžia Juraj BrunclíkNikoleta Palkovičová
 7. Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk  na plagáte na výveske.
 8. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.
 9. Bratia dominikáni z Dunajskej Lužnej pozývajú na Slávnosť svätého Dominika v nedeľu 8. augusta 2021. Slávnostná SVÄTÁ OMŠA bude o 1030 hod. Večer o 1900 hod. bude BENEFIČNÝ ORGANOVÝ KONCERT. V týždni od 13. – 15. augusta 2021 sa uskutoční aj obnovená púť k milostivej soche Madony Žitného ostrova. Na PLAGÁTE na výveske si môžete pozrieť bližšie celý program. Srdečne pozývame!
 10. Dňa 2

  Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1:bod 2c, 3e, 5b).

 11. V Malackách zajtra 2. augusta 2021, na Porciunkulu, bude o 1830 hod. vo Františkánskom kostole sláviť večernú sv. omšu s pobožnosťou na Svätých schodoch bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Pobožnosť je spojená s možnosťou získať úplné odpustky. Účasť je možná za zachovania všetkých platných hygienických opatrení.“

  Tých, ktorí sa zúčastnia poprosíme, aby rešpektovali, že sv. prijímanie dávame na ruku. Ak z nejakého dôvodu nemôžu prijímať na ruku, nech prídu až na konci radu.

 12. Z epidemiologického hľadiska sú naše okresy v zelenej farbe, to znamená, že môže byť v kostole obsadených 75% miest na sedenie a 50% miest na státie. Rúško v interiéri ostáva povinné