OZNAMY


 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

- Slávnosť

NEDEĽA  19. 5. 2024

0730 za dar viery a milosť pokory

0900 Húšky: † Ján a Mária,

                     a starí rodičia z obidvoch strán

1030 za celú farnosť

pondelok   20. 5. 2024

Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi - Spomienka

1830 † rodina Vinceková

utorok   21. 5. 2024

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza

a spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

0730 na úmysel celebranta

streda   22. 5. 2024

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

- Ľubovoľná spomienka

1830 za dobrodincov našej farnosti

 

štvrtok   23. 5. 2024

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,

NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

- Sviatok

1830 † manžel Milan Diviak

piatok   24. 5. 2024

 

1830 † Juraj Horka a celá † rodina Horková

 

sobota   25. 5. 2024

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gregora VII., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

- Ľubovoľná spomienka

0730 † dedko Jozef Sokol,

         krstná mama Anna Balážová,

         starí rodičia SokolovíPolákoví,

         a ostatní † z rodiny

 

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NASVÄTEJŠEJ TROJICE - Slávnosť

26. 5. 2024

0730 za obrátenie hriešnikov

0900 Húšky: † Michal a Helena Húškoví,

                     a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

  1. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa dnes v kostole alebo v kaplnke zúčastňuje na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý (EO, 26).
  2. Dnes je po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  4. V mesiaci máj začíname sv. omše v robotný deň májovou pobožnosťou s litániami.
  5. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 25. mája prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 176 - 200. Pán Boh vám zaplať za túto službu!