OZNAMY

PRVÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

3. 12. 2023

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † z rodiny Húškovej, Zaícovej

                    a Benkovičovej

1030 † Štefan Tomek, výročná, a jeho rodičia

pondelok   4. 12. 2023

Sv. Jána Damascénskeho,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Barbory, panny a mučenice

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Alžbeta Trajlínková, výročná

utorok   5. 12. 2023

 

1800 † rodičia Štefan (nedožitých 100 rokov)

         a Helena, švagriná Eva a starí rodičia

streda   6. 12. 2023

Sv. Mikuláša, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1800 za zdravie pre rodinu

štvrtok   7. 12. 2023

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1800 † Martin Kozárek

piatok   8. 12. 2023

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

PREBLAHOSLAVENEJ

PANNY MÁRIE

-Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

 

1800 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota   9. 12. 2023

Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina

- Ľubovoľná spomienka

0730 na úmysel (č. d. 871)

DRUHÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

10. 12. 2023

0730 † p. učiteľka Mária Magdaléna Zimmerová,

         rod. Koláriková

0900 Húšky † manžel Peter Skala

1030 za celú farnosť

  1. Dnes na úvod sv. omše požehnáme adventné vence. Nezabudnite si priniesť aj svoje - rodinné, pri ktorých sa počas adventu budete doma modlievať.
  2. Dnes je po sv. omšiach zbierka na charitu. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci december. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod. sa bude modliť "Svätá hodinka". Adoráciu zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 9. decembra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 676 - 700. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  6. Vo štvrtok 30. novembra sa začala v Malackách novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Sväté omše bývajú o 1830 hod. Program Nájdete na výveske.
  7. Od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 v každom františkánskom (minoritskom, kapucínskom) kostole z príležitosti 800. výročia „Vianoc v Greccio“, Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí od 8. decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2. februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána) navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete. Veriaci, ktorí zotrvajú v modlitbe pred jasličkami, môžu za bežných podmienok získať plnomocné odpustky. Taktiež tí, ktorí sú chorí alebo im nie je umožnené fyzicky navštíviť kostol, môžu získať plnomocné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti.