Album - Procesia Božieho tela

Ďalšia Predošlá


14. 06. 2009

Procesia Božieho tela

V našej farnosti sa po slávnostnej svätej omši v nedeľu 14. júna 2009 konala tradičná procesia Božieho tela. Prejavili sme svoju vieru a lásku k sviatostnému Spasiteľovi aj verejne. Vyprosovali sme hojné požehnanie od Pána pánov a Kráľa kráľov pre všetkých farníkov našej farnosti. Nechýbali krojovaní, sochy Božského Srdca a Panny Márie so symbolmi umučenia, hasiči so zástavou sv. Floriána, dychovka, prvoprijímajúce deti, štyri krásne pripravené oltáriky a pekný počet farníkov v procesii. Všetkým veľká vďaka!

Autorka fotografií: Mária Šušotová

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek