Album - PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

 

24. 05. 2009

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Na 7. veľkonočnú nedeľu, 24. mája 2009 v našom farskom kostole prijalo prvý krát eucharistického Pána Ježiša 22 detí. Pane ďakujeme ti za veľký dar svätého prijímania! Sprevádzaj tieto deti a ich rodiny svojím požehnaním. Kiežby vytrvali vo vernosti Tebe!

Autor fotografií: Peter Šušota

Späť na galérie