OZNAMY

PÄTNÁSTA NEDEĽA

PÄTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

15. 7. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † sestra Modesta Ondrovičová

1030 † Florián a Zuzana Smrtičoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

pondelok   16. 7. 2018

Preblahoslavenej Panny Márie

Karmelskej

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Šišolákoví a Staňkoví,

        a ostatní † z rodiny

utorok   17. 7. 2018

Sv. Andreja Svorada a Benedikta,

pustovníkov - Spomienka

1830 † rodičia Ondrej a Terézia Hurbánkoví,

        brat Ján, švagrovia Štefan, Jiří, a Marián,

        a ostatní † z rodiny

streda   18. 7. 2018

 

1830 † rodičia Ján a Helena Šišolákoví,

        starí rodičia a brat Jozef

štvrtok   19. 7. 2018

 

1830 za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 475)

piatok   20. 7. 2018

Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia František (20. výročie) a Katarína

        Orgoňoví, syn Marián a ostatní † z rodiny

sobota   21. 7. 2018

Sv. Vavrinca z Brindisi,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

0730 † manžel Rastislav Baroň

ŠESTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. 7. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Štefan a Helena Mrázoví,

                               a Ján Osuský

1030 † rodičia a starí rodičia Jozef a Anna

        Drahošoví a ostatní † z rodiny

  1. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  2. Ktorý ste mali v laviciach kabelky s knižkami a ďalšími vecami, nájdete si ich vzadu na stolíku.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 21. júla 2018 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 501 – 525.
  5. Srdečná vďaka a Pán Boh zaplať všetkým, ktorý pomohli pri prácach na kostole a upratovaní. Len vďaka vašej pomoci môžeme dnes už zase sláviť sv. omše tuná.
  6. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!