OZNAMY

TRINÁSTA NEDEĽA

TRINÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. 6. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch:

         † Miroslav Klvač a rodičia

1030 † rodičia Florián a Zuzana Smrtičoví,

         bratia Rudolf a Štefan, sestra Terézia,

         a starí rodičia z obidvoch strán

pondelok   29. 6. 2015

SVÄTÝCH PETRA A PAVLA,

APOŠTOLOV

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 † Peter Emrich

 

1830 za celú farnosť

utorok   30. 6. 2015

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi

v Ríme - Ľubovoľná spomienka

na cintoríne:

1400 † Mária Puškáčová, pohrebná

streda   1. 7. 2015

 

1830 † manžel Rudolf Maxian, syn, brat, švagriná

         a rodičia z obidvoch strán

štvrtok   2. 7. 2015

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

- Sviatok

1000 sv. omša v DSS sv. Michala - na úmysel

na cintoríne:

1830 na poďakovanie za 75 a 80 rokov života

         a za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

piatok   3. 7. 2015

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA

- Sviatok

1830 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   4. 7. 2015

Sv. Alžbety Portugalskej

- Ľubovoľná spomienka

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

NEDEĽA   5. 7. 2015

SV. CYRILA A METODA

SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

- Slávnosť

0730 † rodičia Jablonickí a Vílemoví,

         súrodenci, zať Maroš a starí rodičia

0900 na Húškoch:

         † Michal a Zuzana Vrablecoví,

         sestra Katarína a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

 1. Dnes na sv. omši o 1030 hod. budeme po sv. prijímaní recitovať hymnus Teba, Bože, chválime ako poďakovanie Pánu Bohu za všetky úspechy, ktoré sa počas uplynulého školského roka podarilo dosiahnuť naším školákom a študentom.
 2. Dnes bude po sv. omšiach Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1730 hod. v kostole.
 4. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod. Na sv. spoveď pozývam zvlášť deti a školskú mládež, osobitne prvoprijímajúcich a birmovancov, aby s čistým srdcom, naplneným Božou milosťou mohli naplno prežívať radosti prázdninového oddychu.
 5. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda, prihláste si ich, prosím, v sakristii.
 6. Tento týždeň je prvá sobota, po sv. omši sa budeme modliť Fatimskú pobožnosť.
 7. Upratovanie kostola v sobotu 4. júla, prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 851 - 875.
 8. Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať v nedeľu 25. októbra 2015 o 1500 hod.
 9. Vzadu na stolíku s časopismi si môžete za nezmenenú cenu € 1.00 zakúpiť nové číslo časopisu našej farnosti „Svitanie“.
 10. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla € 389.70. Srdečné Pán Boh zaplať!
 11. Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v sobotu 4. júla 2015 o 1600 hod. sláviť sv. omšu k úcte sv. Cyrila a Metoda pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Pozývame Vás na túto slávnosť.
 12. Katolícka Televízia LUX od 1. júna 2015 zaznamenala úspech v rozšírení svojho signálu: jej vysielanie sa stalo voľne, bez poplatkov dostupné pre približne 80% divákov na Slovensku. Sledovanie Televízie LUX je možné s použitím vonkajšej prípadne iba vnútornej terestriálnej antény. Podrobnejšie technické informácie sú na informačnom liste na výveske.