Strict Standards: Declaration of tmpl::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /home/zavodfarnost.sk/www/core/plugin/tmpl.php on line 3 Strict Standards: Declaration of tmpl::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /home/zavodfarnost.sk/www/core/plugin/tmpl.php on line 3 © Rímskokatolícka farnosť Závod - FARSKÁ STRÁNKA

OZNAMY

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

1. 5. 2016

0730 † Mária Palkovičová a manžel (10. výročie)

0900 na Húškoch: † rodičia Imrich a Helena Húškoví

1030 za celú farnosť

pondelok   2. 5. 2016

Sv. Atanáza, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

na cintoríne:

1600 † Rudolf Včelka, pohrebná

1830 † Rudolf Maxián, syn, brat

        a rodičia z obidvoch strán

utorok   3. 5. 2016

SV. FILIPA A JAKUBA,

APOŠTOLOV - Sviatok

1830 † rodina Mateja Vrableca

        a † rodina Jurčišinová

streda   4. 5. 2016

 

1830 † Peter Stanek

štvrtok   5. 5. 2016

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

1000 sv. omša v DSS sv. Michala (na úmysel celebranta)

1830 † Anna a Skarlet Knotkové

piatok   6. 5. 2016

 

1830 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   7. 5. 2016

 

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

8. 5. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Juraj a Klára

1030 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci máj. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu ukončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
 2. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.
 3. V mesiaci máj budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami.
 4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 5. Stretnutie a nácvik detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v stredu 4. mája o 1400 hod. v kostole. Účasť všetkých je nutná!
 6. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod.
 7. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
 8. V autobuse na púť nášho dekanátu do Marianky v rámci prípravy na 100. jubileum fatimských zjavení je ešte 11 voľných miest. Záujemcovia, zapíšte sa čo najskôr v sakristii. Odchod autobusu je v sobotu ráno o 715 hod. od požiarnej zbrojnice.
 9. Prvá sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 900 hod. Po skončení spovede budem mať ešte posledný nácvik – generálku na prvé sv. prijímanie.
 10. Sv. spoveď pre rodičov, krstných rodičov, starých rodičov, súrodencov a ostatných príbuzných prvoprijímajúcich v sobotu od 1100 hod. Samozrejme môžete využiť aj spovedanie k prvému piatku vo štvrtok a v piatok.
 11. Upratovanie kostola v sobotu 7. mája prosím, aby zabezpečili rodičia prvoprijímajúcich detí.
 12. Prvé sv. prijímanie detí v našej farnosti bude na budúcu nedeľu 8. mája pri sv. omši o 1030 hod.
 13. Kto pristúpi prvý raz k sv. prijímaniu, môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok. Takisto môžu získať tieto odpustky aj tí, čo sa zúčastňujú na slávnosti prvého sv. prijímania. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 8).
 14. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 15. Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Všetky bližšie informácie sú na stránkach mladezba.sk alebo svetovednimladeze.sk. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť [doplniť: u svojho kňaza / na fare / v sakristii]. Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých. Konkrétny spôsob sa dohodne osobne.
 16. Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu, sa pripravuje nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Podrobnejšie informácie o kurze aj o prihlasovaní sú na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých chlapcov a dievčatá zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi a vo svete.