OZNAMY

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. 10. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Ondrej Hušek, výročná

1030 † manžel Jozef Gajda (3. výročie)

pondelok   17. 10. 2016

Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka - Spomienka

1800 † Martin a Jozefína Šurinoví,

         rodičia a starí rodičia

utorok   18. 10. 2016

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

- Sviatok

1800 † Terézia (nedožitých 75 rokov)

         a Ignác Trajlinkoví

streda   19. 10. 2016

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa,

kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Pavla z Kríža, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Jozef Gajda, výročná

štvrtok   20. 10. 2016

 

1800 † rodičia Vendelín a Mária Majzúnoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   21. 10. 2016

 

1800 † starí rodičia Ján a Mária Figuroví,

         dcéry Anna a Mária, a vnuk Ján

sobota   22. 10. 2016

Sv. Jána Pavla II., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

0730 † Jozef Prévaj, rodičia a starí rodičia

TRIDSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 10. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Kopiaroví a starí rodičia

1030 † Vendelín a Terézia Stankoví,

         a rodičia z obidvoch strán

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Upratovanie kostola v sobotu 22. októbra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 426 – 450.
  3. Bohu známi darovali pre potreby našej farnosti spolu 100 €. Pán Boh zaplať!
  4. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na misie. Srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!