OZNAMY

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

 V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. 10. 2014

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Jozef Gajda, výročná

pondelok   20. 10. 2014

 

1800 † sestra Marta Michalovičová, manžel Peter

        a za duše v očistci (č. d. 687)

utorok   21. 10. 2014

 

1800 † manželka Mária Prelcová,

        rodičia Prelcoví a Štoroví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

streda   22. 10. 2014

 

1800 za živých aj † kňazov, zvlášť za tých,

        ktorí prežívajú krízu a za všetkých,

        ktorý sú v akýchkoľvek nebezpečenstvách

        a osobitne potrebujú Božiu pomoc

štvrtok   23. 10. 2014

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † otec Florián, brat Vendelín a syn Vendelín

piatok   24. 10. 2014

Sv. Antona Márie Clareta, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1800 na poďakovanie za 50 rokov manželstva

sobota   25. 10. 2014

 

0730 † manžel Jozef Cintula, sestra Viera,

        brat Jozef a rodičia z obidvoch strán

TRIDSIATA NEDEĽA

 V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 10. 2014

0730 † rodičia Ján a Mária (výročná) Valentoví

        a ostatní † z rodiny

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na misie. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 25. októbra prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 1 001 – 1 025.
  4. Bohu známi darovali na potreby našej farnosti spolu € 40,- Úprimné Pán Boh zaplať!
  5. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  6. Aj v tomto roku sa 2. novembra na spomienku všetkých verných zosnulých uskutoční podujatie s názvom Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou a požehnaním slovenských otcov biskupov. Zmyslom tejto akcie je spomenúť si a modliť sa za deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti môžeme symbolicky vyjadriť večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.forumzivota.sk.
  7. V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. O 0300 hod. letného času posúvame hodiny na 0200 hod. stredoeurópskeho času. Teda nezabudnite si pred spaním posunúť hodiny o jednu hodinu dozadu.