OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA

DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. 1. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Peter a Terézia Húškoví,

         synovia Blažej a Jozef a starí rodičia

1030 † manžel Eliáš, rodičia Studeničoví,

         švagriné a švagor

pondelok   21. 1. 2019

Sv. Agnesy, panny a mučenice

- Spomienka

1800 † syn Radovan, rodičia Studeničoví a Gajdoví,

         brat Pavol, manželka Mária

         a starí rodičia z obidvoch strán

utorok   22. 1. 2019

Sv. Vincenta,

diakona a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1800 † manžel Ignác Valachovič,

         syn Pavol a ostatní † z rodiny

streda   23. 1. 2019

 

1800 † Ondej Krajčír a starí rodičia Vílemoví

štvrtok   24. 1. 2019

Sv. Františka Seleského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1800 † Ján a Mária Valentoví,

         Viktor Královič,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

piatok   25. 1. 2019

OBRÁTENIE SV. PAVLA,

APOŠTOLA - Sviatok

1800 † Martin a Jozefína Šurinoví, a rodičia

sobota   26. 1. 2019

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

- Spomienka

0730 na úmysel

TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

27. 1. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Anna

1030 za ctiteľky Panny Márie z ulice Sokolská

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1500 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  4. Do 25. januára pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 26. januára 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 101 – 125.
  6. Stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v stredu 23. januára 2019 po sv. omši o 1845 hod. vo farskom kostole. Prosím, aby sa aspoň jeden z rodičov stretnutia zúčastnil.
  7. Už niekoľko ľudí bolo za mnou ohľadom oslavy v Pastoračnom centre počas Pôstneho obdobia, dokonca v sobotu pred Kvetnou nedeľou. Ľudia, veď nemáte Pána Boha pri sebe?! V pôste sa zabávajú len neveriaci. Áno ak si chcete urobiť nejaké kľudné posedenie bez hudby a tanca, nech sa páči. Alebo ak chcete s hudbou, tak potom po Veľkej noci. Ale v Pôste v Pastoračnom centre určite nie! Mrzí ma, že to musím takto riešiť. Myslím, že by to malo byť pre veriaceho človeka samozrejmosťou. A dosť podobne aj v Advente. Ďakujem za pochopenie.
  8. Srdečne Vás pozývame  v sobotu 16. februára 2019 do Mestskej haly v Nitre na Klokočine  na  Modlitbový deň  k úcte Matky všetkých národov. Ak by mal niekto záujem, nech sa prihlási čo najskôr u p. Kochovej.