OZNAMY

NEDEĽA ZOSLANIA

NEDEĽA ZOSLANIA

DUCHA SVÄTÉHO

24. 5. 2015

0730 † manžel Martin Šišolák a duše v očistci

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

Svätodušný pondelok   25. 5. 2015

Sv. Bédu ctihodného,

kňaza a učiteľa Cirkvi - Ľ. spom.

Sv. Gregora VII., pápeža - Ľ. spom.

Sv. Márie Magdalény de'Pazzi,

panny - Ľubovoľná spomienka

1830 novomanželia Marek a Jana Šišolákoví

utorok   26. 5. 2015

Sv. Filipa Neriho, kňaza - Spomienka

1830 † manželka Terézia Prevajová, výročná

streda   27. 5. 2015

Sv. Augustína z Canterbury,

biskupa - Ľubovoľná spomienka

1830 † otec Jozef Pavelka

        a rodičia Cyril a Oľga Klenoví

štvrtok   28. 5. 2015

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,

NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO

KŇAZA - Sviatok

1830 † Jozef a Terézia Kunštekoví,

        Martin a Zuzana Smrtičoví,

        a ostatní † z rodiny

piatok   29. 5. 2015

 

1830 † syn Jurko Hajdin

sobota   30. 5. 2015

 

0730 † Richard Matúš a Janka Stankoví,

        a rodičia a súrodenci z obidvoch strán

DEVIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

- Slávnosť

31. 5. 2015

0730 † rodičia Jozef a Agneša Diviakoví

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

 1. Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 26).
 2. Dnes po sv. omšiach bude zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1500 hod. v kostole.
 4. Pozývame Vás na posviacku novopostavenej Božej muky k úcte sv. Vendelína a sv. Urbana, pri bývalom JRD dnes o 1600 hod., deň pred sviatkom sv. Urbana. Po posvätení bude ochutnávka závodského vína od miestneho vinára, a tiež radošovského vína.
 5. Počas tohto týždňa budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami.
 6. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 7. Deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní, prosím, aby tento týždeň chodili na svätú omšu v rovnošate prvoprijímajúcich. Potom si rovnošatu odložte na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá bude o 2 týždne.
 8. Upratovanie kostola v sobotu 30. mája, prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 726 - 750.
 9. Stretnutie birmovancov bude v sobotu 30. mája o 1700 hod. v kostole.
 10. Bohu známi darovali pre potreby našej farnosti € 10,-. Pán Boh zaplať!
 11. V tomto týždni od 23. do 31. mája 2015 prebieha celoslovenské podujatie T3M - Týždeň modlitieb mladých za mladých. Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie a otvoria svoje srdce Božím túžbam. Do akcie sa dá zapojiť osobnou modlitbou, pripravením modlitbového stretnutia (adorácia, spoločný ruženec, chvály...), prípadne inými vlastnými nápadmi. Pre zviditeľnenie zjednotenia v modlitbe organizátori pozývajú zapísať aktivity na stránke www.t3m.sk, kde sú uvedené aj bližšie informácie.
 12. Budúcu nedeľu 31. mája 2015 sa v Marianke koná Trojičná púť. Hlavnú sv. omšu o 1030 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame putovať do Marianky.