OZNAMY

DRUHÁ PÔSTNA

DRUHÁ PÔSTNA

NEDEĽA

1. 3. 2015

0730 † manžel Štefan Stanek (3. výročie)

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

pondelok   2. 3. 2015

 

1800 † Jozef a Helena Valentoví a ostatná † rodina

utorok   3. 3. 2015

 

1800 † rodičia Vendelín a Zuzana Staňkoví,

        a ostatní † z rodiny (č. d. 86)

streda   4. 3. 2015

 

1800 † rodičia Knotkoví a Trajlínkoví,

        starí rodičia a brat Štefan

štvrtok   5. 3. 2015

 

1000 sv. omša v DSS sv. Michala

       na úmysel celebranta

1800 † Vendelín a Mária Majzúnoví,

        Ján a Helena Matkovičoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   6. 3. 2015

 

1800 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   7. 3. 2015

 

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

TRETIA PÔSTNA

NEDEĽA

8. 3. 2015

0730 † Peter (2. výročie) a Júlia Emrichoví,

        a rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

  1. Dnes si pobožnosť krížovej cesty vykonáte o 1500 hod. a v piatok o 1715 hod.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  3. Na prvú  sobotu mesiaca bude po sv. omši Fatimská pobožnosť
  4. Tento týždeň budem odcestovaný. Zastupovať ma budú vdp. p. Jaroslav Kinka, CR, farár vo Veľkých Levároch, vdp. p. Edward Hering, CR, farár v Malých Levároch a vdp. p. Gabriel Koch. Na nich sa potom obracajte aj v prípade pohrebu, či súrneho zaopatrovania chorých, prípadne ak sa niekto nestihol vyspovedať k prvému piatku, poproste ich. Tel. číslo na faru do Veľkých Levár je: 034/779 41 08034/779 41 08.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 7. marca prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 451 - 475.
  6. Ešte stále sa môžete v sakristii zapisovať na upratovanie kostola – či už vytvorené skupinky, alebo aj jednotlivci. Čím viac bude ochotných ľudí, tým lepšie, lebo tým bude aj viacej skupiniek a teda táto služba na Vás vyjde menej často. Oslovte rodinu, susedov, známych a vytvorte s nimi skupinky po 4 – 5 ľudí a príďte sa zapísať do sakristie.
  7. Kto chce prispieť na kvety do Božieho hrobu, môže svoj milodar počas pôstu vhodiť do pokladničky na to určenej v zadnej lavici. Pán Boh zaplať za každý milodar!
  8. V uplynulom období sa na Blízkom východe udiali mnohé násilné udalosti namierené proti kresťanom a iným náboženským skupinám. Poprava koptských kresťanov v Lýbii, únos minimálne 90 asýrskych kresťanov v Sýrii sú len poslednými aktami nenávisti, ktorú je nutné mierovými prostriedkami zastaviť. Ľudia sú prenasledovaní a mučení len pre ich vieru. Z tohto dôvodu sa v utorok 3. marca o 1700 hod. uskutoční na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave zhromaždenie na podporu kresťanov prenasledovaných vo svete. Cieľom tohto stretnutia je vyzvať OSN, Európsku úniu, Slovenskú republiku a všetky krajiny na ochranu prenasledovaných kresťanov a iných náboženských menšín vo svete. Odporúča sa prísť v oranžovej veste, či oblečení a so sviečkou v ruke.
  1. Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia farnosti, spoločenstvá a rodiny o vrúcne modlitby za nové duchovné povolania.