OZNAMY

TRETIA VEĽKONOČNÁ

TRETIA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

19. 4. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † rodičia Lajchoví a Šišolákoví, brat Jozef,

        manželka Mária, starí rodičia z obidvoch strán

        a ostatní † z rodiny

pondelok   20. 4. 2015

 

1830 † Radovan a Vendelín Gajdoví, Júlia a Martin

        Studeničoví, brat Pavol a manželka Mária,

        a starí rodičia Gajdoví a Studeničoví

utorok   21. 4. 2015

Sv. Anzelma, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

1830 † rodičia Vendelín a Anna Prevajoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

streda   22. 4. 2015

1830 † manžel Ignác Valachovič,

        rodičia z obidvoch strán a súrodenci

štvrtok   23. 4. 2015

Sv. Vojtecha, biskupa

a mučeníka - Spomienka

1830 † rodičia Florián a Helena Studeničoví,

        starí rodičia z obidvoch strán, brat a sestra

piatok   24. 4. 2015

Sv. Juraja, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Fidéla zo Sigmaringenu,

kňaza a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1830 za duše v očistci (č. d. 871)

sobota   25. 4. 2015

SV. MARKA, EVANJELISTU

- Sviatok

0730 † rodičia Prachároví,

        bratia, švagriná a starí rodičia

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

26. 4. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Ján a Mária Palkovičoví

 1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
 3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 4. Stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v piatok 24. apríla o 1600 hod. v kostole. Účasť všetkých je nutná!!!
 5. Stretnutie birmovancov bude v sobotu 25. apríla o 1700 hod. v kostole.
 6. Upratovanie kostola v sobotu 25. apríla prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 626 - 650.
 7. Na sobotu 9. mája je naplánovaná púť nášho Dekanátu Malacky do Marianky. Prosím záujemcov, aby sa čo najskôr zapísali v sakristii. Program začne o 900 hod.
 8. Dnešnou nedeľou sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
 9. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na seminár. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 10. Na budúcu nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera sa uskutoční deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Program sa začne o 900 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Martina a bude pokračovať v priestoroch seminára až do podvečera. Predstavení a bohoslovci Vás pozývajú spoznať život tých, ktorí sa v seminári pripravujú na kňazskú službu. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.
 11. Na nedeľu 3. mája 2015 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Celý duchovný program od 1500 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 1700 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Plagát s podrobným programom nájdete na výveske.
 12. Rádio Lumen pozýva na rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá bude v sobotu 9. mája 2015. Podrobný program je na plagáte na výveske. Sv. omšu pre pútnikov bude v Krakove sláviť košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. S pútnikmi  sa bude možné duchovne spojiť cez vysielanie Rádia Lumen.