OZNAMY

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

4. 10. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch:

        † Mária Grichová a rodina Vojtičková

1030 na poďakovanie za zdravie

        s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc pre rodinu

pondelok   5. 10. 2015

 

1800 † manžel Ján Kohútik, zať Dušan,

        rodičia a ostatní † z rodiny

utorok   6. 10. 2015

Sv. Bruna, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Helena Kopiarová

        a starí rodičia Prévajoví a Kopiaroví

streda   7. 10. 2015

Ružencovej Panny Márie

- Spomienka

1800 † rodičia Diviakoví a Alojz Vincek

štvrtok   8. 10. 2015

 

1800 † manžel Rudolf Egl (nedožitých 80 rokov)

piatok   9. 10. 2015

Sv. Dionýza a spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Jána Leonardiho, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 za Božiu pomoc k 70. narodeninám

sobota   10. 10. 2015

 

1500 novomanželia

        Jozef Valent a Radka Vinceková

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

11. 10. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch:

        † rodina Chlebáková

1030 na poďakovanie za zdravie,

        Božiu pomoc a 50 rokov života

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod. sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu ukončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
  2. Po požehnaní pôjdeme hasičom požehnať zrekonštruovanú hasičskú TATRU 815.
  3. V mesiaci október budeme v robotný deň začínať sv. omše spoločnou modlitbou posvätného ruženca. Prosím aby sa do spoločnej modlitby posvätného ruženca zapojili členovia ružencového bratstva – každý deň päť členov vždy z inej ruže. V pondelok poprosím 5 členov ruže č. 1 (Terézia Izakovičová), v utorok 5 členov ruže č. 2 (Mária Šišoláková), v stredu 5 členov ruže č. 3 (Mária Studeničová), vo štvrtok 5 členov ruže č. 4 (Anna Studeničová), v piatok 5 členov ruže č. 5 (Mária Boďová) a v sobotu 5 členov ruže č. 6 (Terézia Gajdová). Ďakujem.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 10. októbra, prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 176 – 200.
  5. Sviatosť manželstva si v sobotu 10. októbra o 1500 hod. v rámci sv. omše vyslúžia Jozef ValentRadka Vinceková.
  6. Nácvik birmovancov na birmovku bude v sobotu 10. októbra o 1800 hod. v kostole.
  7. Bohu známi darovali pre potreby našej farnosti spolu 80,- EUR. Pán Boh zaplať!