OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA

DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

15. 1. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodina Izakovičová

1030 † Jozef Klempa

pondelok   16. 1. 2017

 

1800 † manžel Eliáš Studenič, rodičia Studeničoví,

         švagriná Agneša a zať Milan

utorok   17. 1. 2017

Sv. Antona, opáta

- Spomienka

1800 † rodičia Ján a Anna Rohlíčkoví,

         starí rodičia Rohlíčkoví a Hurbánkoví,

         sestra Margita a švagor Július Kovacsoví

streda   18. 1. 2017

 

1800 † starí rodičia Martin a Mária Maxianoví,

         Michal a Júlia Prelcoví,

         prastarí rodičia Michal a Alžbeta Kovarikoví

         a teta Helena

štvrtok   19. 1. 2017

 

1800 † Jozef a Terézia Vrablecoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   20. 1. 2017

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Šebastiána, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1800 na poďakovanie za dar života

         s prosbou o Božiu pomoc a ochranu k 30-tinám

sobota   21. 1. 2017

Sv. Agnesy, panny a mučenice

- Spomienka

0730 † Mária Rohlíčková, rodičia Smrtičoví,

         a Jozef a Michal Smrtičoví

TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. 1. 2017

0730 † rodičia Michal a Helena Šimkoví,

         a Bratia Jozef a Michal

0900 na Húškoch: rodičia Horváthoví,

         starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1500 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  4. Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 21. januára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 751 – 775.
  6. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v stredu 18. januára po sv. omši o 1845 hod. Prosím, aby sa od každého dieťaťa zúčastnil aspoň jeden z rodičov.
  7. Tento rok chceme začať prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí teraz navštevujú deviatu triedu ZŠ a starší. Povzbudzujem aj veriacich stredného veku  a seniorov, ktorí túto sviatosť neprijali, aby sa prihlásili a pripravili sa na prijatie plnosti darov Ducha Svätého. Prihlášky si môžete prevziať osobne v sakristii dnes po sv. omši a je potrebné ich odovzdať mne osobne najlepšie po sv. omšiach v sakristii do konca januára spolu s potvrdením o krste a 1. sv. prijímaní.