OZNAMY

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU

SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA

1. 10. 2023

0730 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

        za celú farnosť

0900 Húšky na úmysel

1030 živí a † kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

        a ktorí pochádzajú z našej farnosti

pondelok   2. 10. 2023

Svätých anjelov strážcov

- Spomienka

1800 † rodičia Jozef a Jozefína* Trajlínkoví

         a starí rodičia z obidvoch strán

         (*20. výročie)

utorok   3. 10. 2023

 

1800 † Martin a Helena Kopiaroví, Marta, Mária,

         starí rodičia Kopiaroví a Prévajoví,

         a ostatní † z rodiny

streda   4. 10. 2023

Sv. Františka Assiského

- Spomienka

1800 † manžel Jozef Studenič,

         syn Jozef a rodičia z obidvoch strán

štvrtok   5. 10. 2023

Sv. Faustíny Kowalskej, panny

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Peter (výročná)Vincencia Dušekoví,

         a syn Miroslav

piatok   6. 10. 2023

Sv. Bruna, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   7. 10. 2023

Ružencovej Panny Márie

- Spomienka

0730 živí a † členovia

        Ružencového bratstva

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8. 10. 2023

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Jozefa Trajlínková a ostatní † z rodiny

1030 † rodičia Sigfríd a Katarína Martinkovičoví,

         a Ondrej a Justína Haluškoví

 1. Dnes slávime 126. výročie posvätenia nášho farského kostola sv. archanjela Michala.
 2. Dnes bude po sv. omšiach hodová ofera. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod. sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu o 1600 hod. zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
 4. V mesiaci október budeme sv. omše v robotný deň začínať spoločnou modlitbou posvätného ruženca. Preto budú večerné sv. omše začínať už o 1800 hod.
 5. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole. V deň keď bude Večeradlo sa už ďalší ruženec modliť nebudeme, ale hneď o 1800 hod. začne sv. omša. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
 6. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod.
 7. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
 8. Vzadu na poličke s časopismi si môžete zakúpiť nové hodové číslo nášho farského časopisu „SVITANIE“ za nezmenenú cenu 1,50 €.
 9. Prosím členov SSV, ktorí tak ešte neurobili, aby si čo najskôr v sakristii vyzdvihli Pútnik svätovojtešký, podielovú knihu Apoštolka misií - román o živote Paulíny Jaricotovej, DVD s filmom Pútnik viery a poznania, vreckový kalendárik 2024 s kupónmi na zľavu, a zároveň zaplatili členské 10 € na rok 2024.
 10. Stretnutie a nácvik birmovancov bude v piatok 6. októbra pri sv. omši o 1830 hod. a po jej skončení v kostole. Ústna bude skúška v sobotu 7. októbra o 0900 hod. v Pastoračnom centre.
 11. Upratovanie kostola v sobotu 7. októbra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 451 - 475. Pán Boh vám zaplať za túto službu.
 12. Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s bratmi Pavlínmi pozývajú rozvedených a manželov žijúcich v manželskej odluke na Púť za svetlom radosti, ktorá sa uskutoční 14. októbra 2023 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Presnejší program nájdete na plagáte.
 13. Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 12. októbra 2023. Viac informácií nájdete na plagáte.