OZNAMY


 

JEDENÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. 6. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: † manžel Jozef,

                     a rodičia Vendelín a Mária Huškoví

1030 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

        (č. d. 687)

pondelok   17. 6. 2024

 

0730 za Božiu pomoc v chorobe

utorok   18. 6. 2024

 

0730 † starí rodičia Tomáš a Mária, Anton a Emília,

         teta Anna, krstný František,

         prastarí rodičia z obidvoch strán a celá † rodina

streda   19. 6. 2024

Sv. Romualda, opáta

- Ľubovoľná spomienka

1830 † manžel, rodičia a starí rodičia z obidvoch strán,

         sestra, brat a ostatní † z rodiny

štvrtok   20. 6. 2024

 

1830 † za Božie požehnanie pre celú rodinu (č. d. 68)

piatok   21. 6. 2024

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

- Spomienka

1830 † syn Róbert, a rodičia Pavelkoví a Klenoví

sobota   22. 6. 2024

Sv. Pavlína z Noly, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Jána Fišera, biskupa,

a Tomáša Morusa, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

0730 † Pavlína

 

DVANÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 6. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: manžel Jozef, syn Milan,

        rodičia Húškoví a Prévajoví a ostatní † z rodiny

1030 † Vincent Brunclík

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Dnes o 1500 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.
  3. Sedemnásty jún, teda pondelok, je deň, kedy je v našej farnosti CELODENNÁ POKLONA OLTÁRNEJ SVIATOSTI. Oltárna sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši. Poklonu zakončíme o 1800 hod. Eucharistickým požehnaním. Zapíšte sa, prosím, na hárok vzadu pri časopisoch kto kedy bude adorovať pred Oltárnou sviatosťou, aby Eucharistický Kristus nebol ani na chvíľku sám.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 21. júna pri sv. omši a po jej skončení v kostole.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 22. júna prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 276 - 300. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  7. Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva 13. ročník multižánrového kresťanského festivalu Bratislavské Hanusove dni. Koná sa pod záštitou otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského v dňoch 13. - 17. júna v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.