OZNAMY

PÄTNÁSTA NEDEĽA

PÄTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. 7. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † manžel Ladislav

                             a rodičia z obidvoch strán

1030 † Jozef  Drahoš, rodičia Michal a Helena

         Drahošoví, manželka Anna Drahošová

         a rodičia Štefan a Júlia Drahošoví

pondelok   17. 7. 2017

Sv. Andreja Svorada

a Benedikta, pustovníkov

- Spomienka

1830 † rodičia Hurbánkoví, brat, švagrovia,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

utorok   18. 7. 2017

 

0730 za obnovu porozumenia, dôvery a lásky v rodine

        (č. d. 687)

streda   19. 7. 2017

 

1830 † Peter Šišolák, vnuk Samuel,

         rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

štvrtok   20. 7. 2017

Sv. Apolinára,

biskupa a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

0730 za zdravie a Božiu pomoc k 70. narodeninám

piatok   21. 7. 2017

Sv. Vavrinca z Brindisi,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1830 † manžel Rastislav Baroň (nedožitých 75 rokov)

sobota   22. 7. 2017

SV. MÁRIE MAGDALÉNY

- Sviatok

1430 novomanželia Jiří Krásný a Hana Lenghartová

ŠESTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 7. 2017

0730 † rodičia Jozef a Mária Šramkoví, starí rodičia,

         manžel Štefan Stanek a zať Augustín Sklenár

0900 na Húškoch: na poďakovanie za zdravie

                             a Božiu pomoc pre celú rodinu

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v pondelok o 1730 hod. v kostole.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 22. júla prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 301 – 325.
  5. Sviatosť manželstva si v sobotu 22. júla 2017 o 1430 hod. v rámci sv. omše vyslúžia Jiří KrásnýHana Lenghartová.