OZNAMY

ŠESTNÁSTA

NEDEĽA

V CEZROČ. OBDOBÍ

20. 7. 2014

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Jozef a Mária Studeničoví, syn Milan,

           starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

pondelok 21. 7. 2014

Sv. Vavrinca z Brindisi,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Jozef a Irena Baroňoví, syn Rastislav,

           zať Pavol a ostatní † z rodiny

utorok 22. 7. 2014

Sv. Márie Magdalény

- Spomienka

1830 † rodičia Jozef a Anna Duškoví

streda 23. 7. 2014

SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY,

PATRÓNKY EURÓPY - Sviatok

1830 † Jozef Húšek, rodičia z obidvoch strán,

           brat, švagor a starí rodičia

štvrtok 24. 7. 2014

Sv. Sarbela Makhlūfa, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Peter Mikulič, rodičia z obidvoch strán,

           bratia Milan a Dušan, a ostatní † z rodiny

           (č. d. 529)

piatok 25. 7. 2014

SV. JAKUBA, APOŠTOLA

- Sviatok

1830 † rodičia Šimkovičoví a Kolkoví,

           rodina Izakovičová, súrodenci

           a ostatní † z rodiny

sobota 26. 7. 2014

Sv. Joachima a Anny,

rodičov Panny Márie

- Spomienka

0730 † sestra Anna, rodičia Hajdinoví

           a ostatní † z rodiny

 na cintoríne:

1030 na poďakovanie Pánu Bohu

         za 16 rokov v biskupskej službe

         (Mons. Štefan Vrablec, biskup)

SEDEMNÁSTA

NEDEĽA

V CEZROČ. OBDOBÍ

27. 7. 2014

0730 † rodičia Jozef a Mária Šišolákoví,

           a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

Upratovanie kostola v sobotu 26. júla prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 676 – 700.