OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA

DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

14. 1. 2018

0730 za zdravie a Božiu pomoc k 70. narodeninám

        pre manžela Jozefa

0900 na Húškoch: † z rodiny Štetinovej

1030 za celú farnosť

pondelok   15. 1. 2018

 

1800 † rodina Žáčková

utorok   16. 1. 2018

 

1800 † Viera Kráľová, brat Jozef, švagor Jozef

         a rodičia z obidvoch strán

streda   17. 1. 2018

Sv. Antona, opáta - Spomienka

1800 † rodina Lasicová, Knotková a Zajdlerová

štvrtok   18. 1. 2018

 

1800 † Július Gajdoš

piatok   19. 1. 2018

 

1800 za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 226)

sobota   20. 1. 2018

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Šebastiána, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

0730 † manžel Jozef Vrablec

         a rodičia z obidvoch strán

TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. 1. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Jozef a Terézia Horváthoví,

                             starí rodičia a ostatní † z rodiny

1030 † rodičia Benkovičoví a Studeničoví, a súrodenci

  1. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 20. januára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 951 – 975.
  4. Stretnutie prvoprijímajúcich bude v piatok 19. januára o 1600 hod. v Pastoračnom centre.
  5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 19. januára pri sv. omši a po jej skončení v Pastoračnom centre.
  6. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  7. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  8. Vo štvrtok 18. januára sa začína registrácia na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26. - 29. júla 2018. Pozývame všetkých mladých prihlásiť sa čím skôr za výhodných podmienok (registrácia v prvý deň 18. januára je za 18 €, potom sa zvýši). Viac informácií o celom podujatí aj o Odvážnom roku je na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.
  9. V sobotu 6. januára vo večerných hodinách bola ukradnutá socha sv. Bernadety z Lurdskej jaskynky pred kostolom. Ak by niekto mal nejaké informácie, ktoré by pomohli v pátraní, nech to oznámi na Farskom úrade, príp. na Obecnom úrade. Tiež vás vyzývam aby ste si viac všímali dianie okolo seba aby sa takto v čo najväčšej miere znemožnilo podobným živlom konať záškodnícku činnosť.