OZNAMY

 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

4. 12. 2022   (Vojka nad Dunajom)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † z rodiny

                    Húškovej, Zaícovej a Benkovičovej

1030 † Štefan Horváth (10. výročie)

pondelok   5. 12. 2022   (Vojka nad Dunajom)

 

na cintoríne:

1400 † Jozef Studenič, pohrebná

1800 † rodičia Štefan a Helena (50. výročie) Kučeroví

         a ostatní † z obidvoch strán

utorok   6. 12. 2022   (Zlaté Klasy)

Sv. Mikuláša, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1800 † manžel Milan Diviak

streda   7. 12. 2022   (Zlaté Klasy)

Sv. Ambróza, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

1800 † Milan a Anna Lenghartoví,

         starí rodičia z obidvoch strán a Štefan Valach

štvrtok   8. 12. 2022   (Zlaté Klasy)

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

PREBLAHOSLAVENEJ

PANNY MÁRIE

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

 

1800 † Alžbeta Trajlínková, rod. Prelcová, pohrebná

piatok   9. 12. 2022   (Bratislava-Dúbravka)

Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Ignác Valachovič, syn Pavel

         a ostatní † z rodiny

sobota   10. 12. 2022   (Bratislava-Dúbravka)

Preblahoslavenej

Panny Márie Loretánskej

- Ľubovoľná spomienka

0730 za splnenie Božej vôle v rodine

 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

11. 12. 2022   (Bratislava-Dúbravka)

0730 za zdravie a Božie požehnanie

        pre manželov Jozefa a Annu, a deti s rodinami

0900 Húšky † Vladimír Hajdin

1030 za celú farnosť

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci december. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod. sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
  2. Prvé stretnutie koledníkov bude dnes o 1400 hod. v Pastoračnom centre.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  4. Zimné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete;
  5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 9. decembra pri sv. omši o 1800 hod. a po jej skončení v PC.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 10. decembra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 476 - 500. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  7. V rámci tradičnej malackej novény sa tento rok konajú v Malackách od 1. 12. do 8. 12. Ľudové misie. Prišli bratia kapucíni. Program je zverejnený na výveskách a tiež stránke malacky.fara.sk.