OZNAMY

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

14. 10. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † manžel Ondrej,

                               jeho rodičia a starí rodičia

1030 † Ignác a Terézia Trajlínkoví,

         rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

pondelok   15. 10. 2018

Sv. Terézie od Ježiša,

panny a učiteľky Cirkvi

- Spomienka

1800 † Terézia Prévajová (č. d. 251)

utorok   16. 10. 2018

Sv. Hedvigy, rehoľníčky

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Margita Márie Alacoque, panny

- Ľubovoľná spomienka

 

streda   17. 10. 2018

Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka

- Spomienka

1800 † Terézia Majzúnová rod. Eglová,

         a jej rodičia Martin a Mária Egloví

štvrtok   18. 10. 2018

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

- Sviatok

 

piatok   19. 10. 2018

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues,

kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Pavla z Kríža, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † na poďakovanie za 50 rokov manželstva

         s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

sobota   20. 10. 2018

 

0730 † starí rodičia Potočňákoví,

         Majheroví a Paumeroví

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. 10. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: za obrátenie rodičov

1030 † otec Martin Studenič

  1. Vincentská rodina organizuje 12. ročník zbierky Boj proti hladu, na zmiernenie chudoby ľudí v krajinách: Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko. Sú to miesta, kde pracujú naši slovenskí vincentskí misionári. Peniaze zo zbierky sú použité na konkrétne projekty pomoci ľuďom. Viac informácii na stránke www.bojprotihladu.sk. Prispieť môžete poslaním sms správy alebo si môžete zakúpiť perníkové srdiečko. Dnes po sv. omšiach budú dobrovoľníci tieto srdiečka ponúkať pri vchode do kostola.
  2. Sväté omše v robotný deň počas mesiaca október začíname spoločnou modlitbou Posvätného ruženca.
  3. Tento týždeň budem na duchovných cvičeniach. Zastupovať ma budú vdp. z Malaciek. Na nich sa potom obracajte aj v prípade pohrebu či súrneho zaopatrovania chorých a zomierajúcich. Tel. číslo do Malaciek je: 0903 982 580.
  4. Touto cestou prosím farníka či farníčku, ktorý by ste boli ochotný vykonávať v našej farnosti službu kostolníka či kostolníčky, aby ste sa prihlásili v sakristii.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 20. októbra 2018 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 826 – 850.
  6. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na misie. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!