OZNAMY

SEDEMNÁSTA NEDEĽA

SEDEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 7. 2015

0730 † rodičia Šrámkoví a Húškoví,

         starí rodičia a Helena

0900 na Húškoch:

         † Ján Osuský a Štefan a Helena Mrázoví

1030 za celú farnosť

pondelok   27. 7. 2015

Sv. Gorazda a spoločníkov

- Spomienka

0730 † rodičia Jozef a Štefánia Majzúnoví,

         sestra Odona, brat Ján a starí rodičia

utorok   28. 7. 2015

 

1830 † Ján a Mária Valentoví, Viktor Královič,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

streda   29. 7. 2015

Sv. Marty - Spomienka

0730 † Ignác Terézia Trajlínkoví,

         rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

štvrtok   30. 7. 2015

Sv. Petra Chryzológa,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Alojz Červenka, syn Jaroslav,

         rodičia, brat, sestry a ostatní † z rodiny

piatok   31. 7. 2015

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

- Spomienka

1830 † rodičia Michal a Anna Šišolákoví,

         Helena Kopiarová,

         starí rodičia Šišolákoví a Diviakoví,

         a ostatní † z rodiny (č. d. 198)

sobota   1. 8. 2015

Sv. Alfonza Márie de Liguori,

biskupa a učiteľa Cirkvi - Spomienka

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

OSEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. 8. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch:

         † rodičia Kopiaroví,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

1030 † manžel Peter Knotek,

         rodičia Knotkoví a Majzúnoví,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  2. Upratovanie kostola v sobotu 1. augusta, prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 951 - 975.
  3. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla € 366,60. Srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!