OZNAMY


 

ŠTVRTÁ

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

21. 4. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: † brat Štefan

1030 † starí rodičia Alojz a Helena Prevajoví,

         † deti Elenka a Janko, starí rodičia Prevajoví

         a Klempoví a ostatní † z rodiny

pondelok   22. 4. 2024

 

1830 † Milan Maxian

utorok   23. 4. 2024

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

- Spomienka

0730 † rodičia Štefan a Mária Valentoví,

         starí rodičia a duše v očistci

streda   24. 4. 2024

Sv. Juraja, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Fidéla zo Sigmaringenu

- Ľubovoľná spomienka

1830 † manžel Viliam

štvrtok   25. 4. 2024

SV. MARKA, EVANJELISTU

- Sviatok

1830 za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Petra

        pri príležitosti životného jubilea

piatok   26. 4. 2024

1830 na poďakovanie za 85 rokov života

        a za ďalšiu Božiu pomoc

sobota   27. 4. 2024

 

0730 † rodičia Peter a Alžbeta Hajdinoví,

         ich dcéry Eva a Jozefka, a zať Peter

 

PIATA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

28. 4. 2024

0730 aby si naši vnuci a vnučky založili sviatostné

        manželstvá a kresťanské rodiny (č. d. 687)

0900 Húšky: † rodičia, brat, starí rodičia a Jozef

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Pobožnosť na Nedeľu Dobrého pastiera pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, zakončenú Eucharistickým požehnaním si vykonáme dnes o 1530 hod.
  3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes po pobožnosti na Nedeľu Dobrého pastiera.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  5. Upratovanie kostola v sobotu  27. apríla prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 101 - 125. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  6. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  7. Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/  a na plagáte.