OZNAMY

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 9. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † manžel Martin, syn Peter

                             a rodičia Knotkoví a Černí

1030 † Terézia (výročná) a Vendelín Staňkoví

pondelok   18. 9. 2017

 

1830 na úmysel

utorok   19. 9. 2017

Sv. Januára, biskupa a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Tomekoví a Papánkoví,

         a ostatní † z rodiny

streda   20. 9. 2017

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza,

Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov,

mučeníkov - Spomienka

1830 † rodičia Vendelína Zuzana Staňkoví,

         a ostatní † z rodiny

štvrtok   21. 9. 2017

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA

A EVANJELISTU - Sviatok

1830 † rodičia Florián a Júlia Majzúnoví,

         brat Severín

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   22. 9. 2017

 

1830 † matka a manželka Terézia Majzúnová,

         rod. Eglová, a jej rodičia Martin a Mária

sobota   23. 9. 2017

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

- Spomienka

0730 † Pavol a Terézia,

         starí rodičia Boďoví a Drahošoví,

         a ostatní † z rodiny

1430 na Húškoch: novomanželia

                             Peter Hušek a Pavlínka Žifčáková

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. 9. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Michal a Mária Huškoví,

                             a ich rodičia

1030 † Jozef Horváth, výročná

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Jesenné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je: Poďakovanie za úrodu.
  5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 22. septembra pri sv. omši a po jej skončení vo farskom kostole.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 23. septembra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 526 – 550.
  7. Sviatosť manželstva si v sobotu 23. septembra 2017 o 1430 hod. v kostolíku Božského Srdca Ježišovho na Húškoch v rámci sv. omše vyslúžia Peter HušekPavlínka Žifčáková.
  8. Sviatosť manželstva si v sobotu 23. septembra 2017 o 1600 hod. vo farskom kostole v Závode vyslúžia Vladimír HúbekKatarína Studeničová.
  9. Bohu známi darovali pre potreby našej farnosti 120 € a rodičia detí, ktoré boli tento rok na 1. sv. prijímaní 100 €. Srdečné Pán Boh zaplať!