OZNAMY


 

PIATA PÔSTNA

NEDEĽA

26. 3. 2023

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † rodičia, brat, starí rodičia a Jozef

1030 † Daniela Šišuláková, rod. Horváthová,

         rodičia Horváthoví,

         Pavol a Anna (rod. Krajčírová) Horváthoví,

         Mária Kysucká, (rod. Brinkačová),

         Emil Jakša a ostatní † z rodiny

pondelok   27. 3. 2023

 

1830 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

utorok   28. 3. 2023

 

na cintoríne:

1400 † Alžbeta Taškárová, rod. Tarabová, pohrebná

streda   29. 3. 2023

 

1830 za Božiu pomoc pre Matúša

 

štvrtok   30. 3. 2023

 

1830 † rodičia Štefan a Mária Knotkoví,

         ich deti Jozef, Pavol, Agneška a Terezka,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

piatok   31. 3. 2023

 

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

sobota   1. 4. 2023

 

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

 

 

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA

čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

2. 4. 2023

0730 † rodičia Štefan a Mária Valentoví

         (nedožitých 95 rokov),

         starí rodičia z obidvoch strán a duše v očistci

0900 Húšky † Michal a Mária Húškoví, a ich rodičia

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Dnes pobožnosť krížovej cesty o 1500 hod. povedú „Modlitby matiek“. Srdečne na ňu pozývame všetkých, najmä mamičky.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  4. V piatok si pobožnosť krížovej cesty vykonáme o 1800 hod., teda pol hodiny pred sv. omšou.
  5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 31. marca pri krížovej ceste a sv. omši o 1800 hod. a po sv. omši v pastoračnom centre.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 1. apríla prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 876 – 900. Upratovanie býva hneď po skončení sv. omše, teda asi o 810 hod.! Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  7. V sobotu 1. apríla bude v našej obci veľké jarné upratovanie. Nezabudnime, že treba upratať aj okolie kostola, fary a pastoračného centra. Preto prosím farníkov, ktorý môžu, aby prišli pomôcť. Vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  8. Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 1. apríla 2023 od 1400 do 1600 hod., v prípade potreby aj dlhšie. Prosím, využite túto príležitosť vykonať si dobrú sv. spoveď a pripraviť sa takto na slávenie Veľkej noci Pánovho zmŕtvychvstania. Mali by sme tu spovedať traja kňazi. (3. C. P.)
  9. Srdečne všetkých pozývame na tradičnú pôstnu polievku na budúcu nedeľu 2. apríla 2023 po druhej svätej omši do Pastoračného centra Božieho Milosrdenstva. Súčasťou bude tiež už tradičná veľkonočná burza: za dobrovoľný príspevok si môžete kúpiť veľkonočné ozdoby, koláče, zákusky a osúšky. Výťažkom z pôstnej polievky a veľkonočnej burzy podporíme misiu Tomáša Rusňáka v Kisumu v Keni a tiež miestnych núdznych.
  10. Chorých po domoch k Veľkej noci a zároveň k prvému piatku vyspovedám v pondelok  3. apríla 2023 dopoludnia. Prihláste si ich, prosím, v sakristii.