Strict Standards: Declaration of tmpl::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /home/zavodfarnost.sk/www/core/plugin/tmpl.php on line 3 Strict Standards: Declaration of tmpl::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /home/zavodfarnost.sk/www/core/plugin/tmpl.php on line 3 © Rímskokatolícka farnosť Závod - FARSKÁ STRÁNKA

OZNAMY

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

- Slávnosť

NEDEĽA   22. 5. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † manželia Ondriskoví,

        dcéra Terézia a vnuk Tomáš

1030 † manžel Štefan Húšek (nedožitých 80 r.),

        a rodičia a starí rodičia

pondelok   23. 5. 2016

 

0730 † rodičia Jozef a Mária Šrámkoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

utorok   24. 5. 2016

 

1830 na poďakovanie za 80 rokov života

streda   25. 5. 2016

Sv. Bédu ctihodného,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gregora VII., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Ján Milan Gál (nedožitých 70 rokov)

štvrtok   26. 5. 2016

NAJSVÄTEJŠIEHO

KRIOSTOVHO TELA A KRVI

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

 

1830 † rodičia Diviakoví

        a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   27. 5. 2016

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Jurko Hajdin a živá rodina

sobota   28. 5. 2016

 

0730 † Viliam Boďo

 

DEVIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

29. 5. 2016

0730 † manžel Martin (nedožitých 75 rokov)

        a syn Peter (nedožitých 50 rokov), č. d. 434

0900 na Húškoch: † rodičia Kujanoví a Černí,

        starí rodičia a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  3. V mesiaci máj budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 28. mája prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 976 – 1 000.
  5. Sviatosť manželstva si v sobotu 28. mája 2016 o 1430 hod. vo farskom kostole vyslúžia Ján VernerMiroslava Hrotková.
  6. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv si uctíme procesiou Oltárnou sviatosťou po dedine na budúcu nedeľu na záver sv. omše. o 1030 hod. Nezabudnime, že táto procesia je naším verejným vyznaním viery v reálnu prítomnosť živého Ježiša Krista v Eucharistii, je to naša oslava tejto Sviatosti lásky a poďakovanie za tento neoceniteľný dar. Aby táto oslava bola úprimná, a ak chceme oslavovať Boha a nie seba, je potrebné, aby bola úprimná, bolo by vhodné aby sme Pána Ježiša nielen oslavovali, ale ho v tejto Sviatosti aj prijali. Aby sme tak mohli urobiť, odporúčam pristúpiť v týchto dňoch aj k sv. spovedi. Prosím deti, ktoré boli tento rok na prvom sv. prijímaní, aby sa tejto procesie zúčastnili v rovnošate prvoprijímajúcich. Pozývam tiež našich hasičov, aby sa ujali svojej už tradičnej úlohy počas procesie.
  7. Katolícka zoznamovacia služba katRande pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu s názvom "Hľadanie životného partnera s Božou pomocou". Uskutoční sa v Marianke v dňoch 17. až 19. júna 2016. Bližšie informácie sú dostupné na stránke katRande.org.
  8. Dňa 11. júna 2016 o 930 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave prijme Sviatosť kňazstva Ján Holos, syn Ľubice Holosovej, rod. Chvátalovej, rodáčky zo Závodu.