OZNAMY

DVANÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. 6. 2022   (Šaštín-Stráže)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Štefan a Mária Klempoví, a vnuk Róbert

1030 † rodina Trajlínková a Šurinová

pondelok   20. 6. 2022   (Šaštín-Stráže)

 

1830 za zdravie a Božiu pomoc

        pre živú rodinu Majzúnovú

utorok   21. 6. 2022   (Štefanov)

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

- Spomienka

1830 † rodičia Ignác a Agneša Staňkoví,

         a ostatní † z rodiny

streda   22. 6. 2022   (Štefanov)

Sv. Pavlína z Noly, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Jána Fišera, biskupa,

a Tomáša Mórusa, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Martin a Helena Kopiaroví,

         sestry Marta a Mária,

         a starí rodičia Kopiaroví a Prévajoví

štvrtok   23. 6. 2022   (Štefanov)

NARODENIE SVÄTÉHO

JÁNA KRSTITEĽA - Slávnosť

1830 † rodičia Kochoví a Kováčoví,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

piatok   24. 6. 2022   (Malacky)

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA

JEŽIŠOVHO - Slávnosť

1700 Húšky živí a † kňazi,

                    ktorí slúžili sv. omšu na Húškoch

1830 † manžel Ján Trajlínek

sobota   25. 6. 2022   (Malacky)

Nepoškvrneného Srdca

preblahoslavenej Panny Márie

- Spomienka

0730 † Štefan a Matilda Krchnákoví,

         sestra Mária a brat Štefan

TRINÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 6. 2022   (Malacky)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky živí a † dobrodinci kostolíka na Húškoch

1030 † rodičia Vendelín a Terézia Gajdoví,

         a starí rodičia Gajdoví a Drahošoví

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1700 hod v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  4. Stretnutie birmovancov bude v piatok 24. júna 2022 pri sv. omši o 1830 hod. kostole a po skončení sv. omše v PC.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 25. júna prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 951 - 975. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  6. Rodiny z našich farností sú srdečne pozvané na celodiecézne stretnutie - Festival rodín v Marianke v sobotu 25. 6. od 1000 hod. Je to príležitosť zoznámiť sa so svedectvami iných manželov či získať kontakty na poradcov a sprevádzajúcich rodiny v ťažkostiach.
  7. Bratislavská arcidiecézna charita znovu spustila grantový program s názvom CreoCaritas, ktorým chce finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb, či spoločenstiev priamo vo farnostiach. Žiadosť o grant je možné podať do 30. júna 2022. Viac informácií nájdete www.charitaba.sk/grant-creocaritas/. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Bratislavskú arcidiecéznu charitu.
  8. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca sa bude tento rok konať vo zvyčajnom termíne  t.j. v poslednú júnovú nedeľu – 26. júna 2022 – teda na budúcu nedeľu.