OZNAMY

PIATA VEĽKONOČNÁ

PIATA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

19. 5. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Michal a Helena Húškoví

1030 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

pondelok   20. 5. 2019

Sv. Bernardína Sienského, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Martin a Helena Kopiaroví,

         a starí rodičia Kopiaroví a Prévajoví

utorok   21. 5. 2019

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza,

a spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Anna Michal Šišolákoví,

         Martin a Helena Kopiaroví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

streda   22. 5. 2019

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Ignác a Zuzana Puškáčoví,

         sestra Mária, Ján, brat Martin a starí rodičia

štvrtok   23. 5. 2019

 

1830 † manžel Milan Diviak

piatok   24. 5. 2019

 

1830 † rodičia Jána Mária Valentoví,

         Mikuláš a Mária Šišolákoví, a starí rodičia

sobota   25. 5. 2019

Sv. Bédu Ctihodného,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gregora VII., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Márie Magdalény de´ Pazzi, panny

- Ľubovoľná spomienka

0730 † manžel Viliam, synovia,

         rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

26. 5. 2019

0730 † manžel Jozef Vrablec (5. výročie),

         rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

0900 na Húškoch: manžel Ladislav,

                              a rodičia Žákoví a Vávroví

1030 za celú farnosť

 1. Kto pristúpi prvý raz k sv. prijímaniu, môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok. Takisto môžu získať tieto odpustky aj tí, čo sa zúčastňujú na slávnosti prvého sv. prijímania. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 8).
 2. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 3. Májová pobožnosť s Loretánskymi litániami zakončená Eucharistickým požehnaním bude dnes o 1530 hod. Pozývame všetkých, zvlášť prvoprijímajúce deti.
 4. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes po májovej pobožnosti, teda asi o 1600 hod. v kostole.
 5. Deti, ktoré dnes pristúpili k prvému sv. prijímaniu, prosím, aby ešte tento týždeň prichádzali na sv. omše v rovnošatách prvoprijímajúcich. Potom si rovnošatu odložte na procesiu v nedeľu po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá bude tento rok 23. júna.
 6. V mesiaci máj budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami.
 7. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 8. Odchod autobusu na púť detí do Marianky bude v sobotu o 900 hod. spred hasičskej zbrojnice. 
 9. Upratovanie kostola v sobotu 25. mája 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d.  501 - 525.
 10. Dňa 1. júna 2019 ide z našej farnosti autobus do Šaštína na Fatimskú sobotu, naši krojovaný chlapci ponesú sochu Panny Márie. Prihláste sa u p. Berty Majzúnovej. Odchod autobusu bude o 1430 hod.
 11. Dňa 21. mája 2019 o 1000 hod. môžete naživo počúvať sv. omšu v Rádiu Mária Slovensko, ktorú bude celebrovať o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti posviacky Kaplnky Rádia Mária.
 12. Od 22. do 24. mája sa môžete zapojiť do živej reťaze modlitieb a svedectiev pod názvom Mariathon. Bližšie informácie a kontakty sú uvedené v novom bezplatnom čísle dvojmesačníka, ktorý nájdete na stolíku s časopismi.