OZNAMY

KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE NEDEĽA

UTRPENIA PÁNA

13. 4. 2013

Požehnanie ratolestí a procesia

0730 † Pavol a Terézia,

          starí rodičia Drahošoví a Boďoví,

          a ostatní † z rodiny

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

Pondelok veľkého týždňa

14. 4. 2013

1830 † Ján a Viera Reifoví, syn Peter

           a starí rodičia z obidvoch strán

Utorok veľkého týždňa

15. 4. 2013

1830 † Vendelín Gajda, vnuk Radovan

           a rodičia z obidvoch strán

Streda veľkého týždňa

16. 4. 2013

1830 na poďakovanie za 55 rokov manželstva

           a za ďalšiu Božiu pomoc

Zelený štvrtok

Pánovej večere

17. 4. 2013

0930 Omša svätenia olejov (Bratislava – katedrála)

1830 † manželka Pavlína Rohlíčková,

            rodičia a ostatní † z rodiny

Veľký piatok

18. 4. 2013

1400 pobožnosť krížovej cesty

1500 Slávenie obradov utrpenia a smrti Pána

2100 uschovanie Oltárnej sviatosti

Biela sobota

19. 4. 2013

obrady

Veľkonočnej vigílie

0800 vyloženie Oltárnej sviatosti2000 † Peter a Mária Riškoví a starí rodičia

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

20. 4. 2013

- Slávnosť s oktávou

Slávnostná sv. omša

0730 za zdravie a Božiu pomoc

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

 1. Na stolíku s časopismi si môžete zakúpiť ďalšie číslo nášho farského časopisu „Svitanie“. Cena € 1.00.

 2. Pobožnosť krížovej cesty si vykonáte dnes sami o  1400 hod.

 3. Veľkonočná sv. spoveď v Malých Levároch bude dnes od 1400 do 1530 hod. a vo Veľkých Levároch od 1600 do 1830 hod. Kto sa ešte nestihol vyspovedať k Veľkej noci, môže využiť túto príležitosť, alebo v Závode od pondelka do stredy pred sv. omšami.

 4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.

 5. Upratovanie kostola vo štvrtok 17. apríla prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domu 351 - 375.

 6. Na veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Odporúča sa tento pôst predĺžiť až do veľkonočnej vigílie.

 7. Počas poklony pri Božom hrobe na Veľký piatok a na Bielu sobotu bude zbierka na „Boží hrob“.

 8. Obrady Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu sú najkrajšie ale aj najdlhšie. Budú trvať približne dve a pol hodiny. Pred Veľkonočnou vigíliou si nezabudnite vyzdvihnúť od miništrantov sviečky a zhromaždite sa vonku pri ohni.

 9. Chcem touto cestou poprosiť, či sa nájdu zodpovedný miništranti na asistenciu počas veľkonočného trojdnia a tiež dvanásti chlapi, ktorým by som ako Pán Ježiš na Zelený štvrtok umýval nohy.

 10. Na Veľkonočnú nedeľu bude po sv. omšiach Veľkonočná ofera. Vopred vyslovujem všetkým darcom srdečné: Pán Boh zaplať!

 11. Veľkonočné pokrmy požehnáme v nedeľu na záver rannej sv. omše.

 12. Bohu známi darovali pre potreby farnosti € 70.00. Pán Boh zaplať!

 13. Dnes popoludní sa v Bratislave koná pochod s názvom "Bratislava za život". Je dôležité podporiť túto akciu svojou účasťou a tak aj verejne vyjadriť naše presvedčenie, že ľudský život má byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Hudobný program sa začne na Hviezdoslavovom námestí o 1530 hod. a na 1700 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady, kde bude okrem iného pripravený program pre deti. V mene našich otcov biskupov prosíme všetkých, ktorým je to možné, o účasť na pochode "Bratislava za život".

 14. Na Zelený štvrtok sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 930 hod. začne sv. omša svätenia olejov, počas ktorej náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu a požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tejto sv. omši obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.