OZNAMY

SEDEMNÁSTA NEDEĽA

SEDEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. 7. 2016

0730 † rodičia Šrámkoví a Staňkoví, starí rodičia,

         manžel Štefan Stanek a zať Augustín Sklenár

0900 na Húškoch: † Jozef a rodičia

1030 za celú farnosť

pondelok   25. 7. 2016

SV. JAKUBA, APOŠTOLA

- Sviatok

1830 za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 190)

utorok   26. 7. 2016

Sv. Joachima a Anny,

rodičov Panny Márie - Spomienka

0730 † Ján

streda   27. 7. 2016

Sv. Gorazda a spoločníkov

- Spomienka

1830 † syn Ondrej Kolka

štvrtok   28. 7. 2016

 

0730 na úmysel (č. d. 22)

piatok   29. 7. 2016

Sv. Marty - Spomienka

1830 † rodičia Lajchoví a Šišolákoví,

         brat Jozef a manželka Mária,

         a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   30. 7. 2016

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej,

panny a mučenice - Ľub. spomienka

Sv. Petra Chryzológa, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Ľub. spomienka

0730 † Michal (20. výročie) a Anna Prelcoví,

         a rodičia Zajícoví

OSEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

31. 7. 2016

0730 † manžel a otec Martin (nedožitých 90 rokov)

0900 na Húškoch: † Štefan a Helena Mrázoví,

         a Ján Osuský

1030 za celú farnosť

  1. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1730 hod. v kostole.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 30. júla prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 126 – 150.
  4. Manželstvo uzavrú v sobotu 30. júla 2016 o 1500 hod. vo farskom kostole v Závode Tomáš Balga a Nikola Trávničková.
  5. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 583,50 €, a Bohu známi darovali 100,00 €. Za každý milodar srdečné Pán Boh zaplať!
  6. V sobotu 30. júla 2016 o 1500 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu bude začínať akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 5. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne poukázať na skutočnú hodnotu rodiny v našej spoločnosti. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä celé rodiny aj s deťmi.