OZNAMY

DRUHÁ PÔSTNA

DRUHÁ PÔSTNA

NEDEĽA

17. 3. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Imrich a Jozefa,

                               a ostatní † z rodiny

1030 † manžel Štefan Klempa (č. d. 475)

pondelok   18. 3. 2019

Sv. Cyrila Jeruzalemského,

biskupa a učiteľa Cirkvi - Spomienka

1800 † rodičia Vendelín a Rozália Markovičoví,

         brat Štefan a starí rodičia z obidvoch strán

utorok   19. 3. 2019

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA

PANNY MÁRIE - Slávnosť

1800 † rodičia Prelcoví, syn Michal a dcéra Anna

streda   20. 3. 2019

1800 † otcovia Jozef Šarok a Dušan Matok

štvrtok   21. 3. 2019

 

1800 † kňazi, bývalí duchovní pastieri:

         p. prof. Štefan Michálek, Štefan Mikuška

         a Michal Mikuška

piatok   22. 3. 2019

 

1800 † Ján (40. výročie) a Terézia Kochoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   23. 3. 2019

Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa - Spomienka

0730 † Michal a Sofia Sečkároví, a ostatní † z rodiny

TRETIA PÔSTNA

NEDEĽA

24. 3. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Jozef a Terézia Horváthoví,

        starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

1030 † manžel Jozef Egl, rodičia Egloví

         a ostatní † z rodiny

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Dnes si pobožnosť krížovej cesty si vykonáme o 1400 hod., v piatok o 1730 hod.
  3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes hneď po pobožnosti krížovej cesty v kostole.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  5. Stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v piatok 22. marca 2019 o 1600 hod. v kostole.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 23. marca 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 301 – 325.
  7. Na budúcu nedeľu o 1400 budeme mať pobožnosť krížovej cesty detí.
  8. Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu kostola k Veľkej noci, môže svoj príspevok vhodiť do pokladničky vzadu na to určenej.
  9. Cirkevná základná škola v Malackách, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka Assiského, srdečne pozýva rodičov budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách v piatok 5. apríla 2019  od 1400 do 1800 hod. a v sobotu 6. apríla 2019  od 0900 do 1200 hod. Zároveň Vás srdečne pozývame  na interaktívnu prezentáciu školy, ktorá bude v pondelok 1. apríla 2019 o 1700 v spoločenskej miestnosti školy. Cirkevná škola prijíma deti bez rozdielu náboženského presvedčenia, rasy, sociálneho či kultúrneho postavenia a neplatí pre ňu rajonizačné umiestnenie detí do škôl podľa miesta bydliska. Viac informácií o zápise nájdete na výveske a na stránke školy csmalacky.sk.