OZNAMY

PRVÁ PÔSTNA

PRVÁ PÔSTNA

NEDEĽA

14. 2. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Mária a Karol Žákoví, a manžel Ladislav

1030 † Agneša Studeničová, brat Eliáš

        a rodičia z obidvoch strán

pondelok   15. 2. 2016

 

1700 Veľké Leváre

1800 † manžel Pavol, syn Pavol (nedožitých 60 rokov),

        bratia, rodičia a starí rodičia

utorok   16. 2. 2016

 

1700 Veľké Leváre

1800 † rodičia Horváthoví a Staňkoví,

        starí rodičia a ostatní † z rodiny

streda   17. 2. 2016

Siedmich svätých zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie - Spomienka

1700 Veľké Leváre

1800 † Jozef a Terézia Vrablecoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán (č. d. 112)

štvrtok   18. 2. 2016

 

1700 Veľké Leváre

1800 † Jaromír Knapec a rodičia

        a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   19. 2. 2016

 

1800 † rodičia Prelcoví, syn Michal a dcéra Anna

sobota   20. 2. 2016

 

0730 † Amália Prachárová, výročná

DRUHÁ PÔSTNA

NEDEĽA

21. 2. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: za zdravie a Božiu pomoc

1030 † manžel Dušan Matok, rodičia Michal a Terézia,

        otec Ján a starí rodičia z obidvoch strán

  1. Dnes bude po sv. omšiach jarná zbierka na charitu. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  2. Dnes si pobožnosť krížovej cesty vykonáme o 1400 hod., v piatok o 1730 hod.
  3. Jarné kántrové dni budú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia, a činorodá láska k blížnemu.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  5. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 1400 hod. v Pastoračnom centre.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 20. februára, prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 651 - 675.
  7. Kto chce prispieť na kvety do Božieho hrobu, môže svoj milodar počas pôstu vhodiť do pokladničky na to určenej v zadnej lavici. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  8. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  9. Slovenská katolícka charita pripravila 5. ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Milodarmi zbieranými počas pôstneho obdobia sa môžeme podeliť s chudobnými deťmi a rodinami v krajinách subsaharskej Afriky. Ku krabičke, ktorú si môžete vziať domov, je pripojený aj darček v podobe filmu Krehké životy.
  10. Ľubovoľne vytvorené trojčlenné družstvá bez obmedzenia veku pozývame zúčastniť sa diecéznej súťaže s názvom Biblia pre všetkých, v ktorej je cieľom nielen vyhrať, ale najmä prehĺbiť sa v poznaní a v láske k Svätému písmu. Tohtoročnou témou je Evanjelium podľa Lukáša. Povzbudzujeme rodinné či kamarátske tímy k účasti. Prihláška je na farskom úrade.