OZNAMY

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

24. 5. 2020

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Vilma Šišoláková,

        manžel Ján a starí rodičia z obidvoch strán

1030 † manžel Milan Diviak

pondelok   25. 5. 2020

Sv. Bédu Ctihodného,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gregora VII., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Márie Magdalény de´ Pazzi, panny

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Plušoví a Jurkovičoví

utorok   26. 5. 2020

Sv. Filipa Neriho, kňaza

- Spomienka

1830 † starí rodičia, Maxianoví a Prelcoví,

         prastarí rodičia Kovarikoví,

         Helena, Janka a Vladimír

streda   27. 5. 2020

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

- Spomienka

1830 † rodičia Pavelkoví a Riškoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   28. 5. 2020

 

1830 † manžel Jozef Pavelka

piatok   29. 5. 2020

Sv. Pavla VI., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

1830 † manžel, otec, dedo a pradedo

         Mikuláš Majzún

sobota   30. 5. 2020

 

0730 † z rodiny a duše v očistci (č. d. 813)

NEDEĽA   31. 5. 2020

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

- Slávnosť

0730 † Jozef Puškáč, výročná

0900 na Húškoch: † manžel Ladislav

                               a rodičia Vávroví a Žákoví

1030 za celú farnosť

KONČÍ SA VEĽKONOČNĚ OBDOBIE.

 

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Keďže sa nemôže z dôvodu predchádzania šíreniu vírusu spovedať v uzavretom priestore – teda v spovednici, budem cez týždeň spovedať v sakristii pol hodiny pred sv. omšou, teda asi od 1750 do 1820 hod., aby sme sa stihli nachystať na sv. omšu.
  3. Letné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby Za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
  4. Zasadnutie redakčnej rady nášho farského časopisu „Svitanie“ bude v piatok 29. mája po sv. omši na fare.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 30. mája prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 451 – 475.
  6. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 26).