OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA

DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 1. 2021

– za celú farnosť

 

za zdravie a Božiu pomoc v rodine

pondelok   18. 1. 2021

 

† Miroslav Korček, pohrebná

utorok   19. 1. 2021

 

za oslobodenie od závislosti

   a návrat k Bohu pre Petra

streda   20. 1. 2021

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Šebastiána, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

– † otec biskup Mons. Štefan Vrablec

štvrtok   21. 1. 2021

Sv. Agnesy, panny a mučenice

- Spomienka

– † súrodenci Milan, Dušana a Ján,

   Milada a manžel Peter,

   a rodičia Pius a Anna Chmelíkoví

piatok   22. 1. 2021

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

na poďakovanie Pánu Bohu

   za 46 rokov manželského života

   s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

sobota   23. 1. 2021

 

– † Anna (p. Ševeček)

TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. 1. 2021

– za celú farnosť

† Jaromír Knapec,

   rodičia Matúš a Jozefína Mangoví

   a starí rodičia Chovanoví

 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

 

Katolícke noviny č. 2/2021 okrem iného prinášajú:

Rozhovor týždňa Katolícke noviny si pripomínajú sedemdesiat rokov od vykonštruovaného monsterprocesu s biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Petrom Gojdičom. Udalosti z januára 1951 približuje historik, profesor Róbert Letz

Téma Rubrika uverejňuje v plnom znení pastiersky list, ktorým sa Konferencia biskupov Slovenska prihovorila veriacim na Nový rok 2021.

Duchovná obnova Upozorňuje na to, že všetci máme zodpovednosť za dar zeme a život na nej. Starostlivosť o náš spoločný domov je ústredným motívom slov pápeža Františka v encyklike Laudato si'.

Misie a rozvoj Predstavujú knihu Tomáša Horvátha o tom, či má pomoc Afrike zmysel.

Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s pátrom Štefanom Mariánom Bankovičom o pastorácii colníkov.