OZNAMY

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. 8. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: živí a † dobrodinci kostolíka na Húškoch

1030 † rodičia Lajchoví a Šišolákoví,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

pondelok   26. 8. 2019

 

1830 † manžel Jozef Stanek,

         rodičia a ostatní † z rodiny

utorok  27. 8. 2019

Sv. Moniky - Spomienka

1830 † rodičia Maxianoví a Strmenský

streda   28. 8. 2019

Sv. Augustína, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

na cintoríne:

1500 † Ján Benkovič

štvrtok   29. 8. 2019

Mučenícka smrť svätého

Jána Krstiteľa - Spomienka

1830 † Anton (40. výročie) a Helena Hollí

         (č. d. 144)

piatok   30. 8. 2019

 

1830 † rodičia Jozef a Anna Duškoví

sobota   31. 8. 2019

 

0730 † rodičia Matej a Júlia Benkovičoví,

         manžel Alojz Komínek,

         švagriná Anna Šišoláková, rodina Studeničová

         a ostatní † z rodiny (č. d. 653)

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. 9. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia, starí rodičia, krstní rodičia

                               a dcéra Zuzana

1030 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  2. Upratovanie kostola v sobotu 31. augusta 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov  851 - 875.
  3. Zasadnutie redakčnej rady nášho farského časopisu „Svitanie“ bude v sobotu 31. augusta 2019 o 1900 hod. na fare.
  4. Pozývame Vás na pešiu púť do Šaštína na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Stretneme sa v  nedeľu, 15. 9. 2019 o 545 hod. pri kostole. Úmyslom našej púte budú naše rodiny a úcta k životu.
  5. Dňa 22. 9. 2019 sa uskutoční, v poradí už tretí Národný pochod za život.  Všetkých Vás pozývame k účasti na tomto pochode. Aj naša farnosť sa plánuje pochodu zúčastniť. Viac informácií nájdete na adrese: www.pochodzazivot.sk  Záujemcovia o účasť, ako i prípadní dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť s organizáciou pochodu,  môžu kontaktovať farského delegáta pochodu p. Richarda Hollého.
  6. Dňa 7. septembra sa ide na Pobožnosť fatimskej soboty do Šaštína. Naša farnosť pripravuje Pannu Máriu. Záujemcovia, prihláste sa u pani Bernardíny Majzúnovej.
  7. Dňa 14. septembra sa ide na púť do Žarošíc. Záujemcovia, prihláste sa u pani Bernardíny Majzúnovej. Odchod autobusu bude o 0800 hod.