OZNAMY

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. 9. 2014

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Mária Drahošová

pondelok   22. 9. 2014

 

1830 † rodičia Staňkoví, Balgoví,

        syn, brat a ostatní † z rodiny

utorok   23. 9. 2014

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

- Spomienka

1830 † rodičia Ján a Anna Kopiaroví,

        starí rodičia a † z rodiny

streda   24. 9. 2014

 

1830 † Jozef a Mária Milacoví,

        Michal a Katarína Šrámkoví,

        starí rodičia z obidvoch strán

        a ostatní † z rodiny

štvrtok   25. 9. 2014

 

1830 † rodičia Valentoví a Hajdinoví,

        a za duše v očistci

piatok   26. 9. 2014

Sv. Kozmu a Damiána,

mučeníkov - Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Kováčoví a Kochoví,

        starí rodičia a ostatní † z rodiny

        (č. d. 425)

sobota   27. 9. 2014

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

- Spomienka

0730 † manžel Florián Šišolák,

        rodičia z obidvoch strán

        a ostatní † z rodiny

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. 9. 2014

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU

SVÄTÉHO MICHALA ARCHANIELA

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † manžel Jozef Trajlínek, sestra Helena

        a rodičia z obidvoch strán

 1. Dnes po sv. omšiach bude zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
 3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 4. Upratovanie kostola v sobotu 27. septembra prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 901 – 925.
 5. V sakristii si môžete zakúpiť za € 1,30- nástenné kalendáre na rok 2015, ktoré sú dielom Spoločenstva mládeže Rodzina vesuá z Radošoviec.
 6. Pozývame vás na Púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, v Šaštíne v sobotu 4. októbra 2014. Púť sa uskutoční pod záštitou pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozefa Haľka. Téma: Obetovanie v chráme. Podrobnejšie informácie nájdete vonku na výveske. Záujemcovia, zapíšte sa čo najskôr v sakristii.
 7. Účastníci aj organizátori Púte mladých s otcom biskupom do Šaštína 13. septembra 2014 celej našej farnosti úprimne ďakujú za srdečné a pohostinné prijatie počas ich putovania. Vaša ochotná a láskavá služba prijatia a pohostenia boli pre pútnikov zážitkom lásky, ktorej nás učí Pán Ježiš v evanjeliu: „hladných kŕmiť, smädných napájať, pocestných prijímať“... Nech Vám to Pán odmení tiež podľa evanjelia: „Poďte požehnaný môjho otca...!“ Prijmite ich úprimné poďakovanie spojené s prianím a modlitbami, aby Pán požehnával našu farnosť.
 8. Prosím rodičov, ktorý chcú pokrstiť dieťa, aby si plánovali krsty buď na 2. nedeľu v mesiaci, kedy sa bude krstievať  po sv. omši, alebo na 4. nedeľu v mesiaci, kedy sa bude krstievať počas sv. omše. Krstná náuka bude bývať vo štvrtok pred danou nedeľou večer o 1945 hod., v zimnom čase o 1915 hod. Nieje totiž únosné robiť to tak ako doteraz – každý krst osobitne.
 9. Hodovú slávnosť – 117 výročie posvätenia nášho farského kostola sv. Michala archanjela oslávime na Budúcu nedeľu 28. septembra 2014.
 10. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach farská ofera. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 11. Pútnici do Žarošíc venovali pre našu farnosť € 30,- Úprimné: Pán Boh zaplať!