OZNAMY

NEDEĽA 1

NEDEĽA   1. 11. 2020

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

- Slávnosť

za celú farnosť

† z rodiny Sokolovej, Huškovej a Vallovej

† Jozef Majzún (výročná), rodičia Martin a Mária,

a starí rodičia z obidvoch strán

pondelok   2. 11. 2020

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH

VERNÝCH ZOSNULÝCH

† Martin Danihel, výročná

za všetkých zosnulých

na úmysel Svätého Otca

utorok   3. 11. 2020

Sv. Martina de Porres, rehoľníka

- Ľubovoľná spomienka

na poďakovanie za 75 rokov života (č. d. 98)

streda   4. 11. 2020

Sv. Karola Boromejského, biskupa

- Spomienka

† vdp. Ján Donoval (100. výročie)

štvrtok   5. 11. 2020

 

† Štefan Stanek (nedožitých 104 rokov)

piatok   6. 11. 2020

 

živí a † členovia

Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   7. 11. 2020

 

živí a † členovia

Ružencového bratstva

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

8. 11. 2020

† Peter Emrich (nedožitých 85 rokov)

† syn Richard Skala, (10. výročie)

za celú farnosť

  1. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
  2. Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
  3. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
  1. Katolícke noviny č. 44/2020 (možno si ich zakúpiť v potravinách) okrem iného prinášajú:

Duchovná obnova Venuje sa téme svätosti, ktorá je projektom pre všetkých.

Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa rozprávajú s prorektorom pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave Radom Masarykom o tom, ako v čase pandémie prebieha dištančné vzdelávanie na vysokých školách a aká budúcnosť čaká akademickú obec v najbližšej dobe.

Téma Rubrika rozoberá význam vysielania svätých omší prostredníctvom masmédií a aj to, ako v tomto prípade chápeme ich platnosť.

Reportáž Pozýva do farnosti Všetkých svätých v Ilave.

Rozhovor Pri príležitosti 30. výročia znovuotvorenia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule rubrika prináša rozhovor s Jozefom Jarabom, ktorý stál pri jeho obnove a 25 rokov v ňom pôsobil ako rektor.

Súťaž Katolícke noviny štartujú veľkú predplatiteľskú súťaž o hodnotné ceny.

 

DEKRÉT

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;

b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.

Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915.

Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na Spomienku sv. Jána Pavla II.

Maurus  Card.  Piacenza, Paenitentiarius Maior 

Christophorus  Nykiel, Regens

L. + S.

In PA tab. N. 791/20/I