OZNAMY

DRUHÁ ADVENTNÁ

DRUHÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

5. 12. 2021   (BA-Dúbravka)

† Mária Kysucká, výročná

† Martin a ostatní tragicky zomrelí

za celú farnosť

pondelok   6. 12. 2021 (BA-Dúbravka)

 Sv. Mikuláša, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

† manžel Milan Diviak

utorok   7. 12. 2021   (BA-Dúbravka)

Sv. Ambróza,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

na úmysel otca arcibiskupa

streda   8. 12. 2021   (Borinka)

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

PREBLAHOSLAVENEJ

PANNY MÁRIE

- Slávnosť, prikázaný sviatok

 za celú farnosť

 

za zdravie a Božiu pomoc pre synov (L.)

štvrtok   9. 12. 2021   (Borinka)

Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina

- Ľubovoľná spomienka

† Peter Skala, výročná

piatok   10. 12. 2021   (Borinka)

Preblahoslavenej

Panny Márie Loretánskej

- Ľubovoľná spomienka

† František Stašek

sobota   11. 12. 2021   (BA-Devín)

Sv. Damaza I., pápeža

­- Ľubovoľná spomienka

† Irena Šišoláková

TRETIA ADVENTNÁ

NEDEĽA (GAUDETE)

12. 12. 2021   (BA-Devín)

za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 190)

† Anton a Mária Smolárikoví, a ostatní † z rodiny

za celú farnosť

  1. Pomaly sa blížia Vianoce a keďže v súčasnej situácii nieje možné sa zhromažďovať, vyspovedať sa a prijať Eucharistiu je možné iba individuálne najlepšie po telefonickom dohovore. T. č.: 034 779 92 85. Využime na to, prosím, adventný čas.
  2. Chorých po domoch, ktorí sa budú chcieť k Vianociam vyspovedať a prijať Eucharistiu, navštívim pravdepodobne – ak sa bude dať – v piatok 17. decembra doobeda. Nahlasujte si ich, prosím, na t. č.: 034 779 92 85.
  3. V stredu, v piatok a v sobotu sú kántry.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 11. decembra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 251 – 276. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  5. Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021

Núdzový stav

Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania

Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa

S účinnosťou od 25. novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Pravidlá pre Cirkev:

- individuálna pastorácia

(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
- obrady krstu, pohrebu, sobáša

- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu)