OZNAMY

DVADSIATA NEDEĽA

DVADSIATA PRVÁ

NEDEĽA

V CEZROČ. OBDOBÍ

24. 8. 2014

0730 † manžel Matej Trajlínek,

         a rodičia Trajlínkoví a Ovečkoví

0900 na Húškoch

1030 † krstní rodičia Klempoví,

         kmotra Valéria a ostatní † z rodiny

pondelok   25. 8. 2014

Sv. Ľudovíta - Ľub. spomienka

Sv. Jozefa de Calasanz,

kňaza - Ľubovoľná spomienka

 

utorok   26. 8. 2014

 

0730 † manžel Štefan Maričák,

         rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

streda   27. 8. 2014

Sv. Moniky - Spomienka

1730 † syn Ondej Kolka (35. výročie)

štvrtok   28. 8. 2014

Sv. Augustína, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

0730 † manžel Pavol, syn Pavol,

         rodičia a starí rodičia

piatok   29. 8. 2014

Mučenícka smrť

sv. Jána Krstiteľa

- Spomienka

1730 † rodičia Orgoňoví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

sobota   30. 8. 2014

 

 

DVADSIATA DRUHÁ

NEDEĽA

V CEZROČ. OBDOBÍ

31. 8. 2014

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † starí rodičia Pavol a Helena Dúškoví

         a ostatní † z rodiny

1.  Tento týždeň budem na dovolenke. Zastupovať ma budú vdp. p. Gabriel Koch CR, a p. Jaroslav Kinka CR, farár vo Veľkých Levároch. Na nich sa potom obracajte aj v prípade pohrebu, či súrneho zaopatrovania chorých. Tel. číslo na faru do Veľkých Levár je: 034/779 4108034/779 4108.

2.    Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1630 hod. v kostole.

3. Upratovanie kostola v sobotu 30. augusta prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 801 – 825.