OZNAMY

TRIDSIATA NEDEĽA

TRIDSIATA NEDEĽA

 V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 10. 2014

0730 † rodičia Ján a Mária (výročná) Valentoví

        a ostatní † z rodiny

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

pondelok   27. 10. 2014

 

1800 † Anna Vrablecová, výročná

utorok   28. 10. 2014

ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

- Sviatok

1800 † manžel Alojz Žák,

        a rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

streda   29. 10. 2014

 

1800 živí † členovia Ružencového bratstva

štvrtok   30. 10. 2014

 

1800 na poďakovanie Pánu Bohu (M. S.)

piatok   31. 10. 2014

 

1800 † padlí vojaci v I. a II. svetovej vojne

sobota   1. 11. 2014

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † František Husár a ostatní † z rodiny

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH

VERNÝCH ZOSNULÝCH

2. 11. 2014

0730 † manžel Štefan Stanek

        (nedožitých 98 rokov)

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  2. Upratovanie kostola v piatok 31. októbra prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 1 026 a vyššie + 1 - 25.
  3. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  4. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
  5. Spoveď sa k Dušičkám bude od pondelka do piatku 1 hod. pred sv. omšou.
  6. Dušičkovú pobožnosť na cintoríne si vykonáme v sobotu 1. novembra o 1400 hod.
  7. Sv. omše v deň Dušičiek zakončíme pobožnosťou na Dušičky.
  8. Aj v tomto roku sa 2. novembra na spomienku všetkých verných zosnulých uskutoční podujatie s názvom Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou a požehnaním slovenských otcov biskupov. Zmyslom tejto akcie je spomenúť si a modliť sa za deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti môžeme symbolicky vyjadriť večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.forumzivota.sk.