OZNAMY

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

30. 8. 2015

0730 † Štefan Klempa (nedožitých 78 rokov)

0900 na Húškoch:

         za zdravie a Božiu pomoc

1030 za celú farnosť

pondelok   31. 8. 2015

 

1830 † syn Ondrej Kolka

utorok   1. 9. 2015

 

1830 † rodičia Štefan a Jozefína Gašparkoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

streda   2. 9. 2015

 

1830 na poďakovanie za 60 rokov života

         a za ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

štvrtok   3. 9. 2015

Sv. Gregora Veľkého,

pápeža a učiteľa - Spomienka

1000 sv. omša v DSS sv. Michala (na úmysel)

1830 na poďakovanie za dožitých 90 rokov

         s prosbou o Božiu pomoc do ďalších dní

piatok   4. 9. 2015

 

1830 živí a † členovia bratstva

         Božského Srdca Ježišovho

sobota   5. 9. 2015

 

0730 živí a † členovia

         Ružencového bratstva

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

6. 9. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch:

         † rodičia, starí rodičia a krstní rodičia

1030 † Anna Milacová

         (6. výročie, nedožitých 80 rokov)

  1. Zasadnutie redakčnej rady nášho farského časopisu „Svitanie“ sa uskutoční v pondelok 31. augusta večer po sv. omši o 1915 hod. na fare.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  3. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod. Na sv. spoveď pozývam zvlášť deti a mládež, aby sa naplnený Božou milosťou s radosťou v srdci mohli opäť naplno začať venovať školským povinnostiam.
  4. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 5. septembra, prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 51 – 75.
  6. Stretnutie birmovancov bude v sobotu 5. septembra o 1700 hod. v Pastoračnom centre. Účasť všetkých je nutná!
  7. Pripomíname mladým, že zvýhodnená registrácia na Cliptime - diecézne stretnutie mládeže sa uzatvára 31. augusta. Viac informácií nájdete na plagáte a stránke www.cliptime.sk).
  8. Na začiatku nového školského roka dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Poskytuje detským čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, podporuje detskú tvorivosť a pomáha v duchovnom raste. Odporúčame ho ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.
  9. Na budúcu nedeľu 6. septembra 2015 sa uskutoční v Marianke púť pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Pútnickú sv. omšu o 1030 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.