OZNAMY

TRETIA ADVENTNÁ

TRETIA ADVENTNÁ

NEDEĽA

14. 12. 2014

0730 † Zigfríd Martinkovič, rodičia z obidvoch

        strán a na poďakovanie Panne Márii

        za vyprosenie zdravia a Božej pomoci

0900 na Húškoch

1800 za celú farnosť

pondelok   15. 12. 2014

 

0630 † manžel Viliam, synovia Pavol a René,

        rodičia Knotkoví a Boďoví, starí rodičia

        a ostatní † z rodiny

utorok   16. 12. 2014

 

1800 † starí rodičia Žáčkoví a ostatní † z rodiny

streda   17. 12. 2014

 

0630 † vdp. Augustín Drška

štvrtok   18. 12. 2014

 

1800 † Pavol a Eva Majzúnoví, a starí rodičia

piatok   19. 12. 2014

 

1800 na úmysel: prosba o príhovor Panny Márie

        za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu

sobota   20. 12. 2014

 

0630 † Ferdinand Zelenka

        (4. výročie úmrtia – 9. novembra)

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

21. 12. 2014

0730 † Jozef a Agneša Diviakoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  2. Upratovanie kostola v sobotu 20. decembra prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 176 - 200.
  3. Chorých po domoch k Vianociam vyspovedám na budúci pondelok 22. decembra doobeda. Prihláste si ich, prosím, v sakristii.
  4. V utorok 16. decembra 2014 sa o 1700 hod. v Bratislave na Námestí slobody pred Úradom vlády SR uskutoční protestné zhromaždenie a živá reťaz proti prijatiu Celoštátnej stratégie ľudských práv. Bližšie informácie nájdete na výveske.