OZNAMY

SIEDMA NEDEĽA

SIEDMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. 2. 2017

0730 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

0900 na Húškoch: † rodičia Benkovičoví a dcéra Terézia

1030 za celú farnosť

pondelok   20. 2. 2017

 

0730 † Jozef a Helena Valentoví

         a ostatní † z rodiny

utorok   21. 2. 2017

Sv. Petra Damianiho,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

na cintoríne:

1500 † Štefan Balga, pohrebná

streda   22. 2. 2017

KATEDRA SV. PETRA,

APOŠTOLA - Sviatok

1800 † Ján a Anna Studeničoví, brat Rudolf

         a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   23. 2. 2017

Sv. Polykarpa,

biskupa a mučeníka - Spomienka

0730 † sestra Anastázia a Michal Ďurkošoví

piatok   24. 2. 2017

 

1800 † Hermína Fajtáková,

         rodičia Jozef a Veronika Šimkovičoví,

         a Matej a Paulína Fajtákoví

sobota   25. 2. 2017

 

0730 † Amália Prachárová

         a rodičia z obidvoch strán

ÔSMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 2. 2017

0730 † manžel Anton Sulík,

         rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch: za zdravie a Božiu pomoc

1030 za celú farnosť

 1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 2. Tých, čo si zobrali prihlášky na prípravu na prijatie sviatosti birmovania prosím, aby ich odovzdali mne osobne najneskôr dnes po sv. omšiach v sakristii spolu s potvrdením o krste a 1. sv. prijímaní.
 3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. kostole.
 4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1700 hod. v kostole.
 5. Upratovanie kostola v sobotu 25. februára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 876 – 900.
 6. Sviatosť manželstva si v sobotu 25. februára o 1500 hod. vo farskom kostole vyslúžia Roman FerenčičGalina Mórová.
 7. V rámci roka sv. Martina, patróna našej arcidiecézy sa 18. marca 2017 koná púť nášho dekanátu Malacky do katedrály sv. Martina v Bratislave. Záujemcovia o účasť na tejto púti zapíšte prosím najneskôr do soboty 25. februára v sakristii.

 

PODOMOVÁ NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY
„Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny Márie, Božej Matky.“,

ktorej cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od Cirkvi.

Podomová návšteva Panny Márie pozostáva z  prenosnej Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Táto kaplnka je vo farnosti, je požehnaná a takýmto spôsobom Panna Mária so svojimi milosťami, ktoré zjavila Sv. Kataríne Labouré, navštevuje jednotlivé rodiny, ktoré prijali jej pozvanie na jej návštevu.

 • Vytvorí sa skupinka 20 až 25  rodín alebo veriacich žijúcich osamote
 • Každá skupinka má svojho vedúceho - koordinátora, ktorý je v kontakte s centrom združenia
 • pripraví sa zoznam, ku komu a kedy panna Mária príde
 • Do každej prihlásenenj domácnosti prichádza Panna Mária na týždeň
 • Rodina prijímajúca kaplnku Panny Márie sa modlí modlitbu prijatia a koná prípadné doporučené úkony, zapálená sviečka, kvety...
 • Pred  odovzdaním kaplnky nasledujúcej rodine, (osvedčila sa nedeľa v kostole po sv. omši) sa členovia pomodlia modlitbu rozlúčky

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily je apoštolátom evanjelizácie ZZM. Cieľom je:

 • Aby sa členovia rodiny stretávalai pri spoločnej modlitbe
 • Aby si pri panne Márii, ktorá ich navštívila, nachádzali čas na Pána Boha i na seba navzájom a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život
 • Aby vykonávali svoje stavovské povinnosti skrze Máriu a s Máriou
 • Aby sa stala skutočnosťou myšlienka Jána Pavla II.: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“

Chcem sa Vás touto cestou spýtať, či by ste mali záujem o takúto milosť. Ak áno, navštívili by našu farnosť sestry Vincentky a priamo záujemcom by potom predstavili bližšie bohatstvo tejto milosti a následne by prišlo k realizácii skupiniek a Návštevy panny Márie v jednotlivých rodinách.

Preto rodiny aj jednotlivci, ktorý by ste mali záujem zapíšte sa, prosím v sakristii.