OZNAMY

DRUHÁ ADVENTNÁ

DRUHÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

4. 12. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

1030 † Štefan Horváth a syn Jozef

pondelok   5. 12. 2016

 

1700 † syn Stanislav (nedožitých 50 rokov)

utorok   6. 12. 2016

Sv. Mikuláša, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

0630 † Martin a Anna Milacoví,

         a starí rodičia Milacoví a Trajlínkoví

streda   7. 12. 2016

Sv. Ambróza, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

1700 † Michal (nedožitých 80 rokov)

         a Anastázia Ďurkošoví

štvrtok   8. 12. 2016

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

PANNY MÁRIE

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

 

1800 na poďakovanie za 70 rokov života

         s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc (č. d. 113)

piatok   9. 12. 2016

Sv. Juana Diega

Cuauhtlatoatzina

- Ľubovoľná spomienka

1800 † rodičia Ján a Emília Bukovčákoví,

         Imrich a Mária Smrtičoví, a sestra Sidónia

sobota   10. 12. 2016

 

0630 † strýko Jozef Valent, manželka Štefánia

         a duše v očistci

TRETIA ADVENTNÁ

NEDEĽA

11. 12. 2016

0730 † Mikuláš a Mária Šišolákoví

         a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch: † Jakub a za Božiu pomoc pre rodičov

1030 za celú farnosť

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci december. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod sa bude modliť „Svätá hodinka“ a adoráciu ukončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním.
  2. Pozývame všetky deti a mládež na druhé stretnutie koledníkov ktoré sa bude konať dnes o 1400 hod. v Pastoračnom centre.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude vo štvrtok o 1700 hod. v kostole.
  4. Predvianočná sv. spoveď v Závode bude v sobotu 17. decembra od 1400 do 1600 hod.
  5. Chorých po domoch k Vianociam vyspovedám v pondelok 19. decembra doobeda. Zapisujte si ich v sakristii.
  6. Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v Malackách bude trvať do stredy 7. decembra. Svätý ruženec býva o 1750 hod. a Pobožnosť novény so sv. omšou začínať o 1830 hod. Preto sú v našej farnosti do 7. 12. večerné sv. omše skorej – o 1700 hod.
  7. Upratovanie kostola v sobotu 10. decembra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 601 – 625.
  8. Prosím farníkov ktorý by chceli darovať stromček do kostola, aby to čo najskôr ohlásili v sakristii.
  9. Sv. Mikuláš je známi svojou štedrosťou, preto vás pozývam, aby sme jeho spomienku v utorok pri sv. omši oslávili tým, že každý prinesieme svojmu susedovi v lavici nejaký aspoň malý darček.
  10. Bohu známi darovali na kostol spolu 145 €. Pán Boh zaplať!