OZNAMY

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

20. 4. 2013

- Slávnosť s oktávou

Slávnostná sv. omša

0730 za zdravie a Božiu pomoc

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

Veľkonočný pondelok

21. 4. 2014

 

0730 na poďakovanie za dar života a prosba

           o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu

0900 na Húškoch

1030 † Michal a Zuzana Pavelkoví, a starí rodičia

Veľkonočný utorok

22. 4. 2014

1830 † rodičia, bratia a starí rodičia Prachároví

           a ostatná † rodina

Veľkonočná streda

23. 4. 2014

1830 za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 539)

Veľkonočný štvrtok

24. 4. 2014

 

1830 † Vendelín a Mária Majzúnoví,

           Ján a Helena Matkovičoví, súrodenci

           a starí rodičia z obidvoch strán

Veľkonočný piatok

25. 4. 2014

1830 † otec Vendelín, brat Štefan a starí rodičia

Veľkonočná sobota

26. 4. 2014

0730 † Jozef Lisický, rodičia

           a starí rodičia z obidvoch strán

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

Nedeľa Božieho milosrdenstva

27. 4. 2013

0730 † Ján a Mária Palkovičoví, Alojz

         a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.

  2. Stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v piatok o 1600 hod. v kostole. Účasť všetkých je nutná! Je to posledná šanca, aby ste to začali brať vážne, milé deti. Ak vás zase polovica nepríde, nebudeme môcť nič nacvičiť a budeme musieť slávnosť prvého sv. prijímania tento rok zrušiť.

  3. Upratovanie kostola v sobotu 26. apríla prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domu 376 - 400.

  4. Sviatosť manželstva si v sobotu 26. apríla 2014 o 1600 hodine navzájom vyslúžia Marek OcharovičMária Hanzlíková.

  5. V sobotu 26. 4. 2014 sa v Bazilike Sedembolestnej v Šaštíne koná púť mužov. Začiatok o 1400 hod.

  6. Každý, kto si na budúcu nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci, podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom Ján Pavol II.

  7. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach farská zbierka. Vopred vyslovujem všetkým darcom srdečné: Pán Boh zaplať!