OZNAMY

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA

DVADSIATA DRUHÁ

NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

31. 8. 2014

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † starí rodičia Pavol a Helena Dúškoví

         a ostatní † z rodiny

pondelok   1. 9. 2014

 

1830 na poďakovanie za dožitých 85 rokov života

utorok   2. 9. 2014

 

1830 † Rastislav Baroň (10. výročie)

streda   3. 9. 2014

Sv. Gregora Veľkého,

pápeža a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1830  Milan Šurina (výročná)

štvrtok   4. 9. 2014

 

1830 † rodičia Egloví a Maderoví

piatok   5. 9. 2014

 

1830 živí a † členovia Bratstva

        Božského Srdca Ježišovho

sobota   6. 9. 2014

 

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

1500 novomanželia

        Miroslav Tomčovčík a Mária Maderová

DVADSIATA TRETIA

NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

7. 9. 2014

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Anna Milacová (5. výročie)

1.    Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.

2.  Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod.

3. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich, prosím, v sakristii.

4. Upratovanie kostola v sobotu 6. septembra prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 826 – 850.

5.  Sviatosť manželstva si v sobotu 6. septembra o 1500 hod. v rámci sv. omše vyslúžia: Miroslav TomčovčíkMária Maderová.

6. Prvé úvodné stretnutie tých čo sa prihlásili na birmovku bude v sobotu 6. septembra o 1700 hod. v kostole. Účasť všetkých je nutná!

7. Milí bratia a sestry, na Slovensku prežívame Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie a preto tohtoročná púť do Šaštína má pre nás osobitný duchovný význam. Pripomíname Vám túto blížiacu sa udalosť a srdečne Vás pozývame putovať na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra tohto roka do Šaštína. Pripravené sú aj podujatia pre mladých: pešia púť z Marianky do Šaštína, diecézne stretnutie Cliptime a celoslovenský večerný program 7BOLESTNÁ. Pozývame všetkých mladých, najmä birmovancov, členov stretiek a spoločenstiev. Registrácia za zvýhodnených podmienok prebieha do 31. augusta, uzatvorí sa 7. septembra. Bližšie informácie o púti a programe pre mladých sú na plagátoch na výveske alebo na internetových stránkach (bazilika.sk, cliptime.sk, mladezba.sk).

8.   Počas školského roka 2014/2015 bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pokračovať v modlitbových stretnutiach nad Svätým písmom, ktoré bývajú každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Začínajúci cyklus lectio divina má názov "Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta" a bude sa venovať desiatim podobenstvám Pána Ježiša. Prvé stretnutie sa uskutoční už túto stredu 3. septembra 2014 o 20.00 hod. v Katedrále. Pod názvom "Účinné počúvanie" sa bude venovať podobenstvu o rozsievačovi.