OZNAMY

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. 9. 2021   (Štefanová)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

1030 na poďakovanie za 70 rokov života

pondelok   13. 9. 2021   (Štefanová)

Sv. Jána Zlatoústeho,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1500 † Ján Valachovič, pohrebná

1830 † rodičia Markovičoví,

         brat Štefan a ostatní † z rodiny

utorok   14. 9. 2021   (Štefanová)

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

- Sviatok

0730 za zdravie

streda   15. 9. 2021   (Viničné)

SEDEMBOLESTNEJ

PANNY MÁRIE,

PATRÓNKY SLOVENSKA

- Slávnosť

1830 † Ján a Mária Egloví, syn Lumír

         a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   16. 9. 2021   (Viničné)

Sv. Kornela, pápeža,

a Cypriána, biskupa, mučeníkov

- Spomienka

1830 † manžel Ignác Valachovič a syn Pavol

piatok   17. 9. 2021   (Viničné)

Sv. Róberta Bellamína,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Jozef (nedožitých 90 rokov) a Anna Duškoví

sobota   18. 9. 2021   (Vištuk)

 

0730 † rodičia, syn Pavol, Róbert, bratia a starí rodičia

1400 novomanželia

        Julián Kunštek a Zuzana Meszárošová

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. 9. 2021   (Vištuk)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Michal a Mária Húškoví a ich rodičia

1030 na poďakovanie za 80 rokov života

        a za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 103)

  1. Prosím deti, aby si prišli po sv. omši do sakristie pre nálepky do slovníčka  „Malý misionár“.
  2. Prosím kandidátov prípravy na birmovku, aby mi ešte dnes po sv. omšiach odovzdali vyplnené a podpísané prihlášky.
  3. Hnutie Modlitby za kňazov aj v tomto roku pozýva k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15. septembra do 24. októbra. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň a obetovať ho za našich duchovných otcov. Vzadu pri časopisoch sa nachádza tabuľka, do ktorej sa možno zapísať na konkrétny deň.
  4. Prosím členov SSV aby si čo najskôr vyzdvihli v sakristii podiely: Pútnik svätovojtešský 2022; historický román o opátovi Bernovi z Reichenau od nemeckej spisovateľky Marie Calasanzovej Ziescheovej Prázdne ruky; pobožnosť pre chorých Krížom k nádeji od Pavla Gavendu; vreckový kalendárik 2022 s kupónmi na zľavu, a zároveň zaplatili členské 8 € na rok 2022.
  5. Večeradlo s Pannou Máriou bude v pondelok o 1730 hod. v kostole.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 18. septembra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 1026 – 1050. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  7. Sviatosť manželstva si v sobotu 18. septembra o 1400 hod. v rámci sv. omše vyslúžia Julián KunštekZuzana Meszárošová.
  8. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar.
  9. Z epidemiologického hľadiska sú naše okresy v zelenej farbe, to znamená, že môže byť v kostole obsadených 75% miest na sedenie a 50% miest na státie. Rúško v interiéri ostáva povinné.