Prikázané sviatky a významné slávnosti
 

Prikázané sviatky a významné slávnosti

v roku 2019

Tak ako v osobnom a rodinnom živote máme počas roka mnohé sviatky a slávnostné príležitosti, ktoré sa pravidelne opakujú, podobne je tomu aj v živote oveľa väčšej rodiny spoločenstva kresťanov – Cirkvi. Aj v tomto roku budeme prežívať mnoho významných dní a sviatkov. Aby sme sa na ne dobre pripravili, môže nám k tomu poslúžiť aj nasledujúci zoznam liturgických sviatkov a cirkevných slávností v roku 2019.

Uvádzame ich v chronologickom postupe a samozrejme aj výročné hodové slávnosti v našej farnosti.

1. január

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Prikázaný sviatok

6. január

Zjavenie Pána

Prik. sviatok/Nedeľa

13. január

Krst Krista Pána

Nedeľa

6. marec

Popolcová streda, začiatok pôstu

Deň pokánia

19. apríl

Veľký piatok

Deň pokánia

21. apríl

Veľká noc

Nedeľa

30. máj

Nanebovstúpenie Pána

Prikázaný sviatok

9. jún

Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa

16. jún

Najsvätejšej Trojice

Nedeľa

17. jún

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

Pondelok

20. jún

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Prikázaný sviatok

28. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť

29. jún

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

Prikázaný sviatok

5. júl

Sv. Cyrila a Metoda, slovan. vierozves.

Slávnosť

15. august

Nanebovzatie Panny Márie

Prikázaný sviatok

15. september

Sedembolestnej Panny Márie

Slávnosť

1. november

Všetkých svätých

Prikázaný sviatok

24. november

Krista Kráľa

Nedeľa

9. december

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Prikázaný sviatok

25. december

Narodenie Pána

Prikázaný sviatok

Hodové slávnosti:

28. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Hody - Húšky

2. júl

Návšteva Panny Márie

Hody - cintorín

25. august

Výročie posvätenia kaplnky

Hody - Húšky

29. september

Sv. Michala, archanjela

Patróna farnosti

29. september

Výročie posvätenia chrámu

Hody - farský kost.

Mimoriadne udalosti:

19. máj

  Prvé sv. prijímanie detí

Nedeľa